MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Komisja Europejska i Wielka Brytania osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie uczestnictwa Wielkiej Brytanii w programie „Horyzont Europa” – unijnym programie w zakresie badań naukowych i innowacji oraz w programie Copernicus, który jest wiodącym na świecie unijnym programem obserwacji Ziemi.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła: UE i Wielka Brytania są kluczowymi partnerami strategicznymi i sojusznikami, a dzisiejsze porozumienie jest tego dowodem. Będziemy nadal liderami światowej nauki i badań naukowych.

To wspólnie uzgodnione rozwiązanie jest następstwem dogłębnych dyskusji między UE a Wielką Brytanią i będzie korzystne dla obu stron. Pozwoli ono na pogłębienie stosunków między UE a Wielką Brytanią w dziedzinie badań naukowych, innowacji i przestrzeni kosmicznej, łącząc środowiska badawcze i kosmiczne.

Dzisiejsze porozumienie pozostaje w pełni zgodne z umową o handlu i współpracy między Zjednoczonym Królestwem a UE. Wielka Brytania będzie musiała wnosić wkład finansowy do budżetu UE oraz jest objęta wszystkimi zabezpieczeniami określonymi w umowie o handlu i współpracy. Ogólnie szacuje się, że Wielka Brytania będzie przekazywać średnio prawie 2,6 mld euro rocznie z tytułu uczestnictwa zarówno w programie „Horyzont Europa”, jak i w elemencie programu kosmicznego Copernicus.

Szczegółowe wyjaśnienia

Od 1 stycznia 2024 r. naukowcy i organizacje w Wielkiej Brytanii będą mogły uczestniczyć w programie „Horyzont Europa” na równi ze swoimi odpowiednikami w państwach członkowskich UE i będą miały dostęp do finansowania z programu „Horyzont Europa”. Wzmocni to możliwość uczestnictwa w światowej sieci naukowców i innowatorów, której celem jest stawianie czoła globalnym wyzwaniom m. in. w dziedzinie klimatu, energii, mobilności, technologii cyfrowych, przemysłu i przestrzeni kosmicznej oraz zdrowia.

Stowarzyszenie z programem Copernicus umożliwi Wielkiej Brytanii wniesienie wkładu w strategicznie ważny program kosmiczny dysponujący najnowocześniejszymi zdolnościami monitorowania Ziemi oraz dostęp do jego usług. Program Copernicus przyczynia się w znacznym stopniu do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i celów w zakresie neutralności emisyjnej.

Wielka Brytania będzie również miała dostęp do usług świadczonych w ramach unijnego systemu obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych, będącego elementem unijnego programu kosmicznego.

Co dalej?

Dzisiejsze porozumienie polityczne musi teraz zostać zatwierdzone przez Radę, przed jego formalnym przyjęciem przez Specjalny Komitet UE-Zjednoczone Królestwo ds. Uczestnictwa w Programach Unii.

Kontekst

Stowarzyszenie Wielkiej Brytanii z niektórymi programami UE jest regulowane umową o handlu i współpracy. Porozumienie w sprawie ram windsorskich z początku tego roku umożliwiło UE i Wielkiej Brytanii otwarcie nowego rozdziału w łączącym je partnerstwie, opartego na wzajemnym zaufaniu i pełnej współpracy.

Dodatkowe informacje

Wspólne oświadczenie Komisji Europejskiej i rządu Wielkiej Brytanii

Pytania i odpowiedzi

Program „Horyzont Europa”

Program Copernicus

Obserwacja i śledzenie obiektów kosmicznych w ramach UE

Źródło: ec.europa.eu

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt