MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) przygotował portal Innowacje.opi.org.pl. Dzięki portalowi w jednym miejscu gromadzone będą informacje o innowacyjnych projektach, które są przydatne dla przedsiębiorców i środowiska polskiej nauki.

Nowy portal to nie tylko wielka baza innowacji. Każdy użytkownik otrzyma tutaj również wskazówki, gdzie znaleźć odpowiedniego eksperta, raport, publikację naukową, a nawet bezpłatny kurs online.

Tysiące innowacji w jednym miejscu

Rolą państwa jest wspieranie wszystkich podmiotów w dążeniu do rozwoju innowacyjności i niwelowanie istniejących barier. W tym celu właśnie Ministerstwo Edukacji i Nauki wsparło powstanie portalu Innowacje.opi.org.pl – mówi Wojciech Murdzek, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. reformy funkcjonowania instytutów badawczych w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Dalej dodaje, że nowy portal OPI w prosty i logiczny sposób segreguje działania innowacyjne, tak aby każdy użytkownik szybko dotarł do wiarygodnych danych, które są mu potrzebne.

Użytkownicy znajdą w serwisie dane dotyczące innowacyjnych publikacji i projektów naukowych, ekspertów w danej dziedzinie, patentów, aparatury badawczej i finansowania badań – w tym darmowe raporty i analizy. Dostępna jest także szeroka oferta bezpłatnych kursów online z platformy NAVOICA, które dotyczą rozwoju innowacyjności.

 –Zauważyliśmy, że brakuje w polskim internecie miejsca, które zbierałoby bogate, ale rozproszone źródła informacji dla biznesu i nauki o powstających w kraju innowacjach. OPI jest głównym twórcą i operatorem systemów informatycznych, które gromadzą dane o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. Zakres informacji w tych systemach jest bardzo szeroki, co może powodować pewne zagubienie użytkowników. Wybierając adres Innowacje.opi.org.pl, każdy użytkownik zyskuje dostęp do dużej bazy działań innowacyjnych uszeregowanych w prosty i logiczny sposób, co znacznie ułatwia znalezienie innowacji, której właśnie dana osoba wyszukuje – mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Tworząc nowy portal, braliśmy pod uwagę głównie potrzeby przedsiębiorców i naukowców. Przedsiębiorcy mogą wyszukać informacje dotyczące innowacyjnych projektów czy patentów. Może to być pierwszy krok w zastosowaniu nowych rozwiązań w ich biznesie. Specjalnie dla nich, przygotowaliśmy poglądowy scenariusz opowiadający o tym, jak wykreowana przez nas przedsiębiorczyni szuka informacji o nowatorskich rozwiązaniach ważnych dla jej branży. Jest to historia sukcesu, której rolą jest zainspirowanie prawdziwych przedsiębiorców do skorzystania z zasobów portalu – mówi Małgorzata Paszkowska, kierowniczka portfela projektów w OPI.

Eksperci OPI nie zapomnieli także o badaczach, specjalnie dla nich portal w przejrzysty sposób pomaga w wyszukiwaniu informacji o osiągnięciach innych naukowców. Może to być dobra podpowiedź, z kim nawiązać kolejną współpracę. Oczywiście do skorzystania z portalu eksperci OPI zapraszają każdego, kto interesuje się działalnością innowacyjną. Warto podkreślić, że korzystanie z portalu Innowacje.opi.org.pl jest całkowicie bezpłatne.

Więcej o Ośrodku Przetwarzania Informacji: www.opi.org.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!