MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Niemiecki Uniwersytet Friedricha Alexandra w Erlangen-Norymberdze (FAU) tymczasowo zawiesił badaczy i studentów posiadających stypendia Chińskiej Rady Stypendialnej ze względu na obawy związane ze szpiegostwem i wolnością akademicką.

W 2022 roku w Niemczech było około 40 000 chińskich studentów, co stanowiło największą w kraju kohortę studentów zagranicznych. Nie wiadomo, ilu z nich jest finansowanych przez chiński rząd, ponieważ dane te nie są udostępniane publicznie, ale szacunki wskazują na od 3000 do 5000.

Na początku tego roku niemiecki rząd zaprezentował swoją pierwszą strategię wobec Chin, która przyjmuje sceptyczne, ale pragmatyczne podejście do relacji z Chinami. „Chiny się zmieniły” – czytamy w strategii. „W wyniku tego i decyzji politycznych Chin musimy zmienić nasze podejście do Chin”. Rząd podkreśla znaczenie wymiany między Chinami i Niemcami oraz wspiera mobilność studentów i współpracę między uniwersytetami i instytutami badawczymi. Autorzy strategii przestrzegają jednak przed zbytnią ufnością. 

DAAD zmienił niedawno procedurę przyznawania wspólnych stypendiów z Chinami. Uzgodniono, że procedura składania wniosków zostanie rozdzielona. Oba kraje przeprowadzają oddzielne rozmowy z wnioskodawcami, aby ograniczyć ryzyko przy jednoczesnym utrzymaniu współpracy.

Opr. MTA

Źródło: thepienews.com

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt