MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ochrona Własności Intelektualnej – przyszłość, wyzwania, trendy  - pod takim hasłem odbędzie się w Warszawie w dniach 21 – 22 września br. pierwszy Międzynarodowy Kongres Własności Intelektualnej. Jego organizatorem jest Urząd Patentowy RP, obchodzący w tym roku 105 rocznicę powstania.

W wydarzeniu wezmą udział szefowie międzynarodowych instytucji ds. własności intelektualnej, którzy złożą wspólną wizytę w Polsce. Wydarzenie będzie również okazją do świętowania 105. rocznicy utworzenia Urzędu Patentowego oraz systemu ochrony własności przemysłowej w Polsce. Uroczystości odbywają się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

Wyjątkowym wydarzeniem jest oficjalna i wspólna wizyta w Polsce szefów trzech najważniejszych międzynarodowych instytucji ds. własności intelektualnej. Na zaproszenie Prezes UPRP Edyty Demby-Siwek do Warszawy przyjeżdżają:

Daren Tang, dyrektor generalny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organisation, WIPO), która administruje międzynarodowymi trybami ochrony wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych, a także zarządza globalną polityką praw autorskich, ochroną odmian roślin oraz mediacją i arbitrażem w zakresie własności intelektualnej i domen internetowych;

Antonio Campinos, prezes Europejskiego Urzędu Patentowego (European Patent Office, EPO), który administruje europejskim systemem ochrony wynalazków;

João Negrão, dyrektor wykonawczy - elekt Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office, EUIPO), odpowiadającego za wspólnotową ochronę znaków towarowych i wzorów przemysłowych, a także za unijną politykę w zakresie własności intelektualnej, jej naruszeń i wpływu na gospodarkę.

W Kongresie wezmą udział eksperci wysokiego szczebla, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się tematyką m.in. ochrony własności przemysłowej, innowacji i współpracy na styku biznesu oraz nauki. Są to przedstawiciele instytucji, firm i organizacji rodzimych oraz międzynarodowych. Wspólnie z nimi postaramy się znaleźć odpowiedzi na pytania m.in.:

  • Po co nam dziś ochrona własności intelektualnej?
  • Jaką rolę w trójkącie nauka-biznes-administracja odgrywa własność intelektualna?
  • Czy innowacje mogą łączyć pokolenia?
  • Jakie technologie będziemy chronić w przyszłości?
  • Jak wspierać użytkowników systemu własności intelektualnej?
  • Jaką rolę pełni własność intelektualna w procesie transferu technologii?
  • Jakie rady potrzebują młodzi innowatorzy?

Organizatorami wydarzenia są Urząd Patentowy RP oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerami wydarzenia: Światowa Organizacji Własności Intelektualnej, Europejski Urząd Patentowy, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt