MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

28 maja osiągnięty został pierwszy cel etapowy europejskiego konsorcjum rankingowego U-Multirank: do udziału w projekcie zgłosiło się 500 uczelni. W tym aż 41 uczelni z Polski! Zgłoszenia przyjmowane będą jeszcze do połowy czerwca.

Z satysfakcją przypominamy, że Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” jest jedyną organizacją spośród nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, która uczestniczy w pilotowanym przez Komisję Europejską projekcie nowego rankingu uniwersytetów U-Multirank. „Perspektywy” są członkiem konsorcjum, które wygrało konkurs ogłoszony w ub.r. przez Komisję Europejską. Na czele konsorcjum stoją renomowane organizacje z Niemiec (Centre for Higher Education, CHE) i Holandii (Center for Higher Education Policy Studies, CHEPS). Fundacja „Perspektywy” została zaproszona do udziału w przedsięwzięciu w uznaniu jej wieloletniego doświadczenia w przygotowywaniu rankingów szkół wyższych

Na początku kwietnia br. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” wystosowała do 40 najlepszych polskich uczelni specjalne zaproszenie do udziału w projekcie U-Multirank. Zaproszenie podpisali wspólnie: prof. dr Frank Ziegele, dyrektor Centre for Higher Education CHE (Niemcy), prof. dr. Frans van Vught, dyrektor Center for Higher Education Policy Studies CHEPS (Holandia) oraz Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej “Perspektywy”. Ponad 90% uczelni z tej listy zgłosiło się do udziału. Dziękujemy! (Kilka tygodni później pismo w sprawie U-Multirank wystosowała również do wszystkich polskich uczelni minister Barbara Kudrycka. Dziękujemy Pani Minister za to wsparcie!)

Projekt U-Multirank zakłada opracowanie nowego międzynarodowego rankingu akademickiego, który pozwoli określić silne i słabe strony uczelni w bardziej wszechstronny sposób niż robią to obecnie znane rankingi. U-Multirank ma umożliwić różnym zainteresowanym stronom: studentom, społeczności akademickiej pracodawcom czy politykom, tworzenie rankingów uczelni według kryteriów dla każdej z tych grup najważniejszych.

Celem rankingu jest przedstawienie bardziej realistycznej i przyjaznej użytkownikom oferty akademickiej. W nowym „wielowymiarowym” rankingu uniwersytety będą oceniane w pięciu różnych obszarach. Liczyć się będą: renoma w zakresie badań naukowych, jakość nauczania i uczenia się, kontakty międzynarodowe, sukcesy na polu transferu wiedzy (np. partnerstwa z przedsiębiorstwami i start-upami) oraz zaangażowanie na szczeblu regionalnym. Pierwsze wyniki klasyfikacji zostaną udostępnione na początku 2014 r.

umultirank.org

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt