MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


Prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania została powołana przez rektora UMK do pełnienia funkcji prorektora ds. współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Nowa prorektor przejmie obowiązki 1 października.

Prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierując Katedrą Zachowań Organizacyjnych i Marketingu. W latach 2016-2019 pełniła funkcję Prodziekanki ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju, a od 2019 r. przewodniczyła Radzie Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości UMK. Jej zainteresowania badawcze mieszczą się przede wszystkim w subdyscyplinie zachowań organizacyjnych, obejmując budowanie pozytywnych relacji w organizacji i we współpracy międzyorganizacyjnej, wpływ różnic kulturowych na zarządzanie, a także społeczne zaangażowanie biznesu. Ostatni z wymienionych nurtów dominuje w badaniach prowadzonych przez prof. Aldonę Glińską-Neweś w ostatnich latach, a realizowane przez nią w tym zakresie projekty badawcze dotyczą przede wszystkim wolontariatu pracowniczego i zielonych zachowań pracowników. Te i inne projekty, poza osiągnięciami naukowymi, skutkują nawiązywaniem przez prof. Aldonę Glińską-Neweś współpracy z różnorodnymi organizacjami (przedsiębiorstwami, NGO-sami, samorządem terytorialnym), przeradzającej się w trwałe, pozytywne relacje, sprzyjające podejmowaniu kolejnych wspólnych przedsięwzięć. Prywatnie prof. Aldona Glińska-Neweś jest miłośniczką dobrej literatury, kina i dalekich podróży.

Źródło: portal.umk.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!