MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Politechnika Białostocka do 30 września prowadzi nabór uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych na Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy 2023/2024. Inicjatywa EUD została zapoczątkowana w 2008 i obecnie prowadzona jest przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z lokalnymi partnerami – najlepszymi polskimi uczelniami ekonomicznymi, do których zalicza się też Politechnika Białostocka.

Współcześnie edukacja ekonomiczna dzieci jest szczególnie ważna, ponieważ dzieci coraz szybciej stają się aktywnymi podmiotami świata ekonomii: coraz baczniej obserwują rynek, otrzymują kieszonkowe i partycypują w procesie wyboru produktów. Ważne, aby budować u dzieci racjonalne postawy związane nie tylko z nabywaniem dóbr, ale także inicjować i kształtować ich przyszłe postawy przedsiębiorcze.

Projekt Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego działa w systemie semestralnym: każdy semestr nauki obejmuje sześć spotkań trwających po dwie godziny lekcyjne. Zajęcia dla uczniów – składające się z wykładów i części warsztatowej – prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz ekspertów. Tak jak w poprzedniej edycji, w ramach EUD zostały także przewidziane zdalne wykłady dla rodziców, które planowane są równolegle z zajęciami dla dzieci. Służą jako wsparcie i umożliwiają pozyskanie nowej użytecznej wiedzy niezbędnej do odpowiedzialnego wkraczania w świat ekonomii wspólnie z dzieckiem.

Przykładowe tematy dla dzieci:

  • Dlaczego jedne kraje rozwijają się szybciej od innych?
  • Rola dyrektora finansowego w firmie
  • Budowanie wizerunku organizacji
  • Savoir-vivre – zasady, które obowiązują zawsze i wszędzie

Przykładowe tematy dla rodziców:

  • Skuteczne nawyki rodzica
  • Jak uczyć oszczędzania od najmłodszych lat?
  • Inteligencja emocjonalna
  • Zagrożenia w internecie

Więcej: www.uniwersytet-dzieciecy.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!