MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


MSZ zachęca studentów nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczo-rolniczych, a także ekonomii i europeistyki pochodzących z krajów Partnerstwa Wschodniego do udziału w nowym programie stypendialnym im. Stefana Banacha. Termin składania aplikacji upływa 21 czerwca.

Stypendia są oferowane na dwuletnie studia uzupełniające drugiego stopnia na polskich uczelniach publicznych. W pierwszym etapie realizacji programu w roku akademickim 2013/2014 zostanie przyjętych 50 studentów; w kolejnych latach będzie to 100 osób.

Po pierwszym roku stypendyści będą mogli wziąć udział w wymianie studenckiej w ramach programu unijnego Erasmus (w przypadku, gdy wybiorą uczelnię, która zawarła odpowiednie umowy z uczelniami zagranicznymi).

Wiceminister spraw zagranicznych Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaznaczyła podczas środowej rozmowy z dziennikarzami, że stypendium im. S.Banacha jest rozszerzeniem oferty dostępnych już w Polsce programów stypendialnych dla cudzoziemców.

Jak mówiła, MSZ zdecydowało się na uruchomienie nowego programu ze względu na rosnące zainteresowanie studentów ze Wschodu nauką w Polsce. Poinformowała, że w roku akademickim 20112/2013 w Polsce uczyło się około 13 tys. zagranicznych studentów z PW, głównie z Ukrainy i Białorusi, w tym roku około 3 tys. pobierało różnego rodzaju stypendia państwa polskiego.

Pełczyńska-Nałęcz dodała, że w przeciwieństwie do innych programów stypendialnych, jak na przykład Programu Kalinowskiego, skierowanego dla białoruskich studentów wydalonych z rodzimych uczelni z powodów politycznych, stypendium im. S.Banacha ma charakter całkowicie apolityczny. Jak mówiła, tę cechę programu ma podkreślać wybór patrona. Stefan Banach był wybitnym polskim matematykiem związanym z Lwowem; jest twórcą analizy funkcjonalnej.

Wiceminister zaznaczyła, że program jest skierowanych do młodych osób, które już studiują (skończyły studia pierwszego stopnia, mają tytuł licencjata) oraz pokazały, że są dobrymi studentami. Chętni do wzięcia udziału w programie będą musieli przejść rozmowę kwalifikacyjną.

"Zależy nam na tych, którzy już zaczęli studia, już widać, że są dobrzy i skończą studia drugiego stopnia w Polsce właśnie na kierunkach ścisłych, politechnicznych, a także na ekonomii oraz prawie europejskim, które mimo że jest dziedziną humanistyki jest też bardzo konkretne, pomaga zrozumieć UE oraz nawiązać współpracę także o charakterze biznesowym" - powiedziała wiceminister.

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się w stolicach krajów Partnerstwa Wschodniego: Mińsku (Białoruś), Kijowie (Ukraina), Kiszyniowie (Mołdawia) oraz w Tbilisi (dla kandydatów z Gruzji oraz Armenii i Azerbejdżanu). Aplikacje można zgłaszać do 21 czerwca. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 2 sierpnia.

Pełczyńska-Nałęcz zaznaczyła, że MSZ planuje także działania zmierzające do integracji stypendystów zarówno między sobą, jak i z Polską. "Nie chodzi tylko oto, by ci ludzie przyjechali, skończyli studia, pojechali dalej. Chodzi o to, by tworzyli pewną społeczność, która będzie się co roku zwiększała o kolejną grupę" - powiedziała.

Jak dodała, resort planuje po tym, jak pierwsze roczniki skończą studia, uruchomić "daleko idące działania integracyjne". "Chodzi o to, by państwo polskie pozostawało w kontakcie z tymi ludźmi, żeby oni wiedzieli, że to nie jest tylko stypendium, które im się na dwa lata przydarzyło, ale żeby ta integracja trwała" - dodała.

Jak mówiła, MSZ liczy, że w ten sposób stypendyści nie tylko będą znali język polski i Polskę, ale będą też chcieli i będą mieli kompetencje, aby nawiązywać różnego rodzaju kontakty. "Biznesowe, komercyjne, ale jeżeli będą to kontakty polityczne, to oczywiście też bardzo dobrze" - dodała

Program Stypendialny im. Stefana Banacha to inicjatywa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która jest realizowana we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szklonictwa Wyższego. Koordynacją programu, jak również naborem studentów, zajmuje się Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

PAP - Nauka w Polsce

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.