MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Profesor Krzysztof Giannopoulos został nowym prezesem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT).

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos jest kierownikiem Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz prorektorem ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest ekspertem z dziedziny hematologii klinicznej i doświadczalnej.

W badaniach naukowych zajmuje się biologią molekularną oraz charakterystyką procesów immunologicznych w przebiegu rozrostowych chorób hematologicznych. Jest autorem i współautorem zaleceń dotyczących leczenia chorych na nowotwory hematologiczne oraz rozdziałów w podręcznikach medycznych. Jest autorem i współautorem wielu oryginalnych prac opublikowanych w prestiżowych, wiodących w swojej dziedzinie czasopismach naukowych, posiadającym indeks Hirscha na poziomie 30.

Jego doświadczenie łączy projektowanie i zastosowanie klinicznych badań immunoterapii u chorych na białaczkę z diagnostyką molekularną, monitorowaniem odporności i identyfikacją biomarkerów pacjentów, którzy z największym prawdopodobieństwem odniosą korzyść z terapii z wykorzystaniem najbardziej innowacyjnych i wydajnych technologii, w tym sekwencjonowania nowej generacji. Zainicjował także Pracownię Biologii Molekularnej w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej, pierwsze w Polsce laboratorium diagnostyczne certyfikowane przez ERIC (European Research Initiative for CLL) do analiz TP53 i IGVH.

Dorobek naukowy został doceniony licznymi nagrodami, m.in.: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia, Międzynarodowego Towarzystwa Hematologów. Jest także członkiem Naukowej Rady Doradczej Europejskiego Towarzystwa Hematologii.

Źródło: umlub.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. immediate bitwave