MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


MEiN i MZ poinformowały, że od przyszłego roku akademickiego obowiązywać będą znowelizowane standardy kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Zmiany dotyczą m.in. obowiązkowego egzaminu standaryzowanego (OSCE) i zwiększenie liczby godzin zajęć w symulowanych warunkach klinicznych.

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia zakończyły wspólne działania ukierunkowane na sfinalizowanie prac nad nowelizacją rozporządzenia dotyczącego standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego w części dotyczącej zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Podpisanie rozporządzenia przez ministra edukacji i nauki w porozumieniu z ministrem zdrowia nastąpi najpóźniej do 29 września br., a znowelizowane standardy będą obowiązywały od roku akademickiego 2024/2025.

Jak podało MEiN, uzgodnione przez ministrów kwestie zostały uznane za szczególnie istotne z punktu widzenia dbałości o możliwie najwyższą jakość kształcenia oraz spełniające oczekiwania środowiska studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.

W nowym standardzie kształcenia wskazano na obowiązkowy egzamin standaryzowany (OSCE) na VI roku studiów na kierunku lekarskim i V roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym.

Ponadto, ćwiczenia w warunkach klinicznych w trakcie VI roku studiów na kierunku lekarskim oraz V roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym prowadzone będę w grupach studentów nie większych niż 5-osobowych, w przypadku kierunku lekarskiego w wyjątkowych okolicznościach (powodujących brak możliwości zorganizowania grup tej liczebności) grupy w trakcie ćwiczeń mogą być nie większe niż 8-osobowe.

Co najmniej 5 proc. łącznej liczby godzin zajęć w całym cyklu kształcenia, z wyłączeniem praktyk zawodowych, prowadzona ma być w symulowanych warunkach klinicznych, ponadto niektóre umiejętności praktyczne opisane efektami uczenia się w grupie zajęć H (nauczanie praktyczne na VI roku studiów na kierunku lekarskim i na V roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym) mogą zostać nabyte w ramach zajęć prowadzonych w symulowanych warunkach klinicznych, jednak w wymiarze nie większym niż 10 proc. liczby godzin tych zajęć.

Kształcenie umożliwiające osiągnięcie efektów uczenia się w zakresie komunikowania się z pacjentem oraz współpracy i komunikowania się w zespole będzie prowadzone przez nauczycieli akademickich lub inne osoby, które posiadają wykształcenie z zakresu komunikacji medycznej lub ukończyły szkolenie z zakresu komunikacji medycznej, lub posiadają co najmniej pięcioletnie doświadczenie w nauczaniu komunikacji medycznej.

Zmianie ma ulec ma liczba godzin zajęć przeznaczonych na uzyskanie efektów uczenia się w standardzie przygotowującym do wykonywania zawodu lekarza. Będzie ona wynosiła 270 dla nauk morfologicznych, 465 dla naukowych podstaw medycyny, 525 dla nauk przedklinicznych, 240 dla nauk behawioralnych i społecznych z elementami profesjonalizmu i komunikacji, z uwzględnieniem idei humanizmu w medycynie, 1120 dla nauk klinicznych niezabiegowych, 940 dla nauk klinicznych zabiegowych, 90 dla prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny, 900 dla praktycznego nauczania klinicznego na VI roku studiów oraz 600 dla praktyk zawodowych. (PAP)

Źródło: naukawpolsce.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!