MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz Centra Innowacji Programu Erasmus+ InnHUB zapraszają pracowników uczelni, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, przedsiębiorstw, szkół i innych instytucji pragnących realizować innowacyjne projekty międzynarodowe do udziału w ogólnopolskiej serii warsztatów w ramach regionalnych konferencji strategicznego planowania i wdrażania mikropoświadczeń (microcredentials). 

Program Erasmus+ to nie tylko mobilności - to także środki przyznawane projektom budującym nowoczesne społeczeństwo międzynarodowe w ramach działań edukacyjnych na wszystkich szczeblach, począwszy od szkół podstawowych, przez szkoły średnie, na uniwersytetach i organizacjach trzeciego sektora skończywszy. W ramach grantów można uzyskać kwoty od 30 tysięcy do nawet 4 milionów euro.  

Środki te mogą być przeznaczone na projekty, w ramach których realizowane są aktywności obejmujące mikropoświadczenia. Dodatkowo projekty z wbudowanymi w strukturę kursu mikropoświadczeniami realizowane mogą być w ramach programów w ramach Uniwersytetów Europejskich. 

Mikropoświadczenia potwierdzają indywidualne wyniki w nauce, pochodzące z krótkich doświadczeń edukacyjnych, kursów lub szkoleń. W sposób elastyczny i ukierunkowany pomagają w poszerzaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do rozwoju osobistego i zawodowego. Spotkania mają przybliżyć aspekt teoretyczny, praktyczny i promocję zagadnienia, a także pokazać możliwości realizacji projektów wykorzystujących mikropoświadczenia w ramach programu Erasmus+ z uwzględnieniem zasad konkursu obowiązujących w 2023 roku - mówi dr hab. Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Dlatego też w terminie od 4 października do 7 listopada, w siedmiu regionalnych Erasmus+ InnHUBach, przy wsparciu uczelni partnerskich, odbędą się panele, prezentacje i warsztaty przybliżające europejskie podejście do mikropoświadczeń pt. “Erasmus+ a mikropoświadczenia”. 

Jak zaznacza Bartosz Stawiarz, Dyrektor Biura ds. Współpracy z Regionami i Erasmus+ Sport w FRSE: Centra Innowacji Erasmus+ InnHUB chcą wspierać dyskusję na temat ważnych zagadnień związanych z rozwojem uczelni i innych instytucji edukacji oraz pokazywać przykłady wykorzystania możliwości Erasmus+ dla wsparcia innowacyjnych działań w dziedzinie edukacji. 

Zaproszenie wpisuje się w inicjatywę Europejskiego Roku Umiejętności 2023, który szczególnie mocno obchodzony był w Polsce. We wrześniu br. nasz kraj był gospodarzem europejskich igrzysk umiejętności zawodowych EuroSkills 2023, w których wzięło udział ok. 600 młodych profesjonalistów ze szkół zawodowych i branżowych z 32 krajów. Warto zaznaczyć, że wydarzenie to zorganizowane zostało przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencję programu Erasmus+. 

W programie regionalnych konferencji w każdym z wybranych miast akademickich przewidziano: panele z udziałem władz rektorskich wiodących uczelni oraz praktyczne warsztaty z udziałem ekspertów Biura Kształcenia Zawodowego, Europass & Euroguidance i EVET oraz Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Spotkanie skierowane jest szczególnie do: 

  • pracowników uczelni, NGO, samorządów, przedsiębiorstw, szkół i innych typów instytucji, pragnących realizować innowacyjne projekty międzynarodowe,  
  • nauczycieli akademickich i szkolnych oraz trenerów, którzy chcieliby realizować projekty dotyczące wdrażania nowatorskich metod kształcenia formalnego i/lub pozaformalnego uwzględniających zagadnienie mikropoświadczeń, 
  • pracowników stowarzyszeń, fundacji, szkół, przedsiębiorstw i uczelni zainteresowanych rozwojem własnym, młodzieży oraz swoich instytucji,  
  • pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych,  
  • koordynatorów programu Erasmus+.  

 

Prosimy o rejestrację na spotkania w dostępnych miastach akademickich – siedzibach Centrów Innowacji Erasmus+ InnHUB: 

 

Rejestracja będzie otwarta do wyczerpania limitu miejsc w każdym mieście. 

UWAGA! Informujemy, że udział w spotkaniach jest bezpłatny, a uczestnicy pokrywają ewentualne koszty dojazdu do i z miejsca spotkania oraz koszty ewentualnego zakwaterowania.  

Ramowy program konferencji regionalnych „Erasmus+ a mikropoświadczenia”

8:30-9:00

Rejestracja uczestników

9:00-10:00

Sesja I

Oficjalne otwarcie konferencji

Panel otwarcia z udziałem przedstawicieli władz uczelni i przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego: „Mikropoświadczenia szansą dla uczelni i przedsiębiorstw. Wyzwania i korzyści”

10:00–11:35

Sesja II

Zagadnienie mikropoświadczeń w projektach Erasmus+ – Erasmus+ InnHUB, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (NA)

Cyfrowe poświadczenia Europass – Biuro Kształcenia Zawodowego, Europass & Euroguidance i EVET, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (NA)

Pytania i odpowiedzi

11:35-12:10

Lunch

12:10-13:20

Warsztat 1 – grupa A: Mikropoświadczenia. Od teorii do praktyki – ekspert FRSE

Warsztat 2 – grupa B: Partnerstwa na rzecz współpracy krok po kroku – Erasmus+ InnHUB, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (NA)

13:20-13:35

Przerwa kawowa

13:35-14:45

Warsztat 2 – grupa A: Partnerstwa na rzecz współpracy krok po kroku – Erasmus+ InnHUB, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (NA)

Warsztat 1 – grupa B: Mikropoświadczenia. Od teorii do praktyki – ekspert FRSE

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!