MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


21 września na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się spotkanie przedstawicieli władz warszawskich uczelni z osobami zarządzającymi polskimi, europejskimi i światowymi urzędami do spraw patentów i ochrony własności intelektualnej. Uniwersytet Warszawski reprezentowali: rektor prof. Alojzy Z. Nowak oraz dr hab. inż Przemysław Dubel, dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii.

Spotkanie w Sali Senatu było okazją do poznania specyfiki działalności poszczególnych jednostek, ich otoczenia społeczno-gospodarczego oraz do wymiany doświadczeń w zakresie ochrony dorobku naukowców i jego komercjalizowania.

– To dla mnie wielka przyjemność powitać Państwa na Uniwersytecie Warszawskim – zarówno przedstawicieli organizacji zajmujących się patentami i własnością intelektualną, jak i władze warszawskich uczelni. Polskie uniwersytety starają się osiągnąć jak najwięcej w zakresie patentowania wynalazków. Na coraz większą skalę współpracujemy również ze światem biznesu – powiedział rektor UW, otwierając spotkanie.

Prezes Urzędu Patentowego RP Edyta Demby-Siwek przedstawiła informację o liczbie wynalazków zgłaszanych do Urzędu Patentowego RP. – Przez ostatnie pięć lat uniwersytety miały najwyższy współczynnik sukcesu, jeśli chodzi o przyznanie patentów. To pokazuje wysoką jakość zgłaszanych odkryć – powiedziała prezes. – Chciałabym serdecznie podziękować rektorowi Uniwersytetu Warszawskiego za zaproszenie. To dla mnie zaszczyt móc uczestniczyć w spotkaniu z władzami warszawskich uniwersytetów. Dzisiejsze wydarzenie ma dla mnie również wymiar osobisty, ponieważ Uniwersytet Warszawski jest moją Alma Mater – powiedziała Edyta Demby-Siwek.

W spotkaniu wzięli udział również m.in. Daren Tang, dyrektor generalny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), António Campinos, prezes Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) oraz João Negrão, dyrektor wykonawczy (elekt) Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a także przedstawiciele warszawskich uczelni: UW, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wojskowej Akademii Technicznej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wśród tematów podejmowanych rozmów był takie kwestie jak projekt WIPO Green, wsparcie w obszarze własności intelektualnej w Europie w ramach Pan European Seal Programme czy znaczenie znaków towarowych i wzorów przemysłowych w transferze technologii.

Źródło: uw.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!