MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Politechnika Rzeszowska podpisała porozumienie o współpracy edukacyjnej, kulturalnej i środowiskowej z Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie. Sygnatariuszami byli z upoważnienia rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. dr. hab. inż. Piotra Koszelnika dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. Beata Zatwarnicka-Madura, prof. PRz i z upoważnienia rektora komendanta Akademii Sztuki Wojennej gen. bryg. dr. Roberta Kosowskiego płk. prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec.

Uczestnicy

W spotkaniu udział wzięli dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia płk. prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, prodziekan ds. naukowych Wydziału Zarządzania i Dowodzenia dr hab. Justyna Lipińska, prof. dr hab. inż. Stanisław Sirko z Instytutu Zarządzania, dr hab. inż. Telesfor Markiewicz z Instytutu Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, dr inż. Mariusz Fornal z Instytutu Logistyki oraz dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. Beata Zatwarnicka-Madura, prof. PRz, wraz z prodziekanem ds. kształcenia dr. inż. Pawłem Dobrzańskim.

Założenia współpracy

Porozumienie zakłada współpracę obu uczelni w dziedzinie organizacji i prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz działalności naukowo-badawczej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. W zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej współpraca będzie obejmowała wymianę doświadczeń przy opracowywaniu i weryfikowaniu wybranych programów kształcenia, szczególnie w zakresie nowych kierunków realizowanych na obu uczelniach oraz wymianę doświadczeń kadry akademickiej. W przypadku działalności naukowo-badawczej przewiduje się prowadzenie wspólnych projektów badawczych oraz organizację konferencji i seminariów z zakresu dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Umowa zakłada również wymianę studentów w ramach realizowanych wspólnie programów i projektów oraz tworzenie warunków do współpracy studenckich kół naukowych.

W trakcie wizyty na Akademii Sztuki Wojennej przedstawiciele Politechniki Rzeszowskiej zwiedzili uczelnię oraz zostali zapoznani z jej historią przez kustosza w Sali Tradycji Akademii Sztuki Wojennej, w której znajdują się eksponaty związane z historią uczelni.

Rekrutacja na studia

Na Wydziale Zarządzania trwa rekrutacja na studia pierwszego stopnia (niestacjonarne) i studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne oraz na studia podyplomowe cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych.

Źródło: w.prz.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!