MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Collegium Civitas 2013 rozpoczyna rekrutację na pierwszy w Polsce kierunek Dziennikarstwo i Nowe Media. W ramach nowego kierunku oferowane są studia I stopnia – specjalność Dziennikarstwo Internetowe oraz specjalność Dziennikarstwo i Nowe Media. Zajęcia poprowadzą specjaliści i znawcy najnowszych trendów z dziedziny nowych mediów, na co dzień związani z branżą internetową i mediami działającymi w sieci.

Kierunek Dziennikarstwo i Nowe Media stanowi odpowiedź na głębokie przeobrażenia zachodzące w świecie mediów  w związku z rozwojem nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Studia wyposażą absolwentów w praktyczne umiejętności warsztatu dziennikarskiego, dostarczając zarazem szerokiej wiedzy o współczesnym świecie, w którym nowe technologie informacyjne i komunikacyjne ogrywają zasadniczą rolę.

W programie studiów Dziennikarstwo i Nowe Media znajdą się m.in. ogólnorozwojowe przedmioty akademickie z obszaru nauk społecznych, zajęcia warsztatowe, zajęcia poświęcone nowym mediom oraz zajęcia fakultatywne do swobodnego wyboru przez studentów. Większość przedmiotów prowadzona będzie w formie warsztatów, dzięki czemu studenci poznają praktyczne zastosowanie narzędzi wykorzystywanych w pracy dziennikarza. Zajęcia poprowadzą znani dziennikarze, wśród nich m.in. Grzegorz Miecugow, Jacek Żakowski, Roman Kurkiewicz, Wojciech Maziarski, Piotr Stasiak, Marcin Łukawski, Halina Bińczak.

Podczas zajęć studenci samodzielnie wykonywać będą różnego rodzaju prace dziennikarskie od gromadzenia dokumentacji (research) po pisanie tekstów prasowych, scenariuszy telewizyjnych, redagowanie, planowanie numerów gazet, wydań programów czy przygotowywanie reportaży i wywiadów. Studenci odbędą także obowiązkowe staże i praktyki zawodowe związane z dziennikarstwem. Będą również uczestniczyć w spotkaniach ze znanymi osobowościami polskiego i światowego dziennikarstwa.

Specjalność Dziennikarstwo Internetowe na kierunku Dziennikarstwo i Nowe Media pozwoli studentom na zdobycie kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy w nowych mediach, w tym wiedzy i umiejętności z zakresu narzędzi nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych z uwzględnieniem mediów społecznościowych i sposobów wykorzystywania ich potencjału informacyjnego, komunikacyjnego i marketingowego, praktyki stosowania optymalizacji w wyszukiwarkach internetowych.

Studia Dziennikarstwo i Nowe Media skierowane są do osób, które chciałyby pracować w mediach (prasa, radio, telewizja lub portal internetowy), jak również we wszystkich dziedzinach, w których konieczna jest współpraca z mediami – agencji PR, domu mediowym czy agencji reklamowej.

Kierownikiem katedry Dziennikarstwa, w ramach której uruchomione zostaną studia Dziennikarstwo i Nowe Media, jest dziennikarz i publicysta Jacek Żakowski. Opiekunem merytorycznym specjalności Dziennikarstwo Internetowe jest Piotr Stasiak – członek zespołu online w wydawnictwie Ringier Axel Springer Polska, szef redakcji newsweek.pl oraz forbes.pl.

Więcej informacji na temat studiów www.civitas.edu.pl.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt