MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


Najlepsze amerykańskie uczelnie rozwinęły się dzięki „endowments” – czyli darowiznom przeznaczanym na kapitał żelazny (a gift of money that will provide an income for a college or university, a hospital, or other organization), który dobrze inwestowany daje kapitały na rozwój. Teraz z taką pionierską w Polsce inicjatywą wystąpiła Akademia Leona Koźmińskiego. Gromadzone w funduszu #ŻelaznyKoźmiński środki będą inwestowane, a wypracowane zyski posłużą do sfinansowania strategicznych projektów rozwojowych. O uruchomieniu funduszu „endowments” mówił też niedawno w wywiadzie dla „Perspektyw” i podczas inauguracji roku akademickiego prof. Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego... Ale zanim zawodnik wagi ciężkiej zdecyduje się na start, to „zwinna” ALK już pędzi i otrzymuje środki od kolejnych darczyńców!

Wiodące uczelnie biznesowe na świecie z powodzeniem wykorzystują wiele instrumentów finansowych, umożliwiających rozwój i wychodzenie poza utarte schematy w realizacji misji oraz strategicznych planów. Jednym z nich jest kapitał żelazny – rozwiązanie pozwalające zdobywać i gromadzić środki finansowe, inwestować je, a z wypracowanych zysków finansować strategiczne projekty.

Pionierska inicjatywa w polskim środowisku akademickim. Korzystając z 30 lat doświadczeń w edukacji biznesowej oraz czerpiąc z osiągnięć wiodących szkół biznesu na całym świecie, Akademia Leona Koźmińskiego utworzyła własny kapitał żelazny. Gromadzone w funduszu środki będą inwestowane, a wypracowane zyski posłużą do sfinansowania strategicznych projektów wspierających rozwój młodych pokoleń, kadry akademickiej oraz badań naukowych.

Fundamentalną różnicą między uczelniami biznesowymi w Polsce i na świecie jest mechanizm ich finansowania – wyjaśnia prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego. W amerykańskich uczelniach niezwykle popularny jest kapitał żelazny oraz pozyskiwanie środków. Dla przykładu, Harvard University dysponuje w ramach takiego funduszu kwotą ponad 50 mld dolarów. Mając ułamek tej kwoty w Polsce, możemy zbudować wiodący uniwersytet o światowej klasie. Jako pionierska uczelnia w wielu obszarach, zdecydowaliśmy się to zrobić – dodaje.

Dla Akademii Leona Koźmińskiego utworzenie funduszu wieczystego to znaczący etap w życiu uczelni. Zasadą generalną jest nienaruszalność i wieczystość kapitału oraz jego stałe pomnażanie. Oparcie na kapitale żelaznym części działalności umożliwi uniezależnienie się od innych, zewnętrznych źródeł finansowania. Pozwoli na prowadzenie długoterminowej, przemyślanej polityki finansowej oraz przyjęcie dłuższego horyzontu planowania strategicznego.

Wraz z utworzeniem kapitału żelaznego, Akademia Leona Koźmińskiego powołała Fundację Rozwoju i powierzyła jej zarządzanie tym niezwykle ważnym funduszem. Fundacja zadba o bezpieczeństwo, transparentność i przeznaczanie wypracowanych zysków na szeroki program stypendialny, rozwój kadry akademickiej oraz realizację unikalnych projektów badawczych.

Studenci, kadra i innowacyjne projekty

Jedną z ambicji uczelni, którą pozwoli zrealizować kapitał żelazny, jest zapewnienie edukacji biznesowej osobom z całego świata, wyróżniającym się największym potencjałem. Uczelnia zaoferuje najwyższą jakością kształcenia z kolejnymi pokoleniami studentów, stając się dla nich uczelnią pierwszego wyboru.

Równie ważnym celem, przyświecającym Akademii Leona Koźmińskiego, jest zbudowanie pozycji uczelni pierwszego wyboru dla wybitnej kadry akademickiej. Wypracowane przez kapitał środki uczelnia przeznaczy więc na możliwości rozwoju oferowane naukowcom, badaczom i współpracującym praktykom biznesu. Będą to m.in. stypendia wyjazdowe na najlepsze uczelnie oraz zaproszenia dla zagranicznych wykładowców na kontrakty gościnne.

Ostatnim obszarem, którego finansowanie pochodzić będzie z zysków wypracowanych przez kapitał, będzie stworzenie europejskiego inkubatora innowacji, trendów i koncepcji, a także miejsca pogłębionej analizy, która pozwoli kształtować odpowiedzialny społecznie biznes przyszłości. Uczelnia wychodzi tym samym poza ramy publicznych konkursów oraz grantów i umożliwia prowadzenie autorskich badań z udziałem wybitnych naukowców z Polski i świata.

Społeczność darczyńców

Wśród indywidualnych darczyńców i fundatorów kapitału żelaznego znaleźli się już przedstawiciele absolwentów, studentów, pracowników oraz partnerów biznesowych uczelni. Stale powiększa się również grono firm, które przekazują środki na kapitał żelazny i zawierają z uczelnią szyte na miarę porozumienia o współpracy. Umowę dotyczącą partnerstwa strategicznego podpisały już takie firmy jak Panattoni, Bank Millennium, ERGO Hestia oraz EY, wskazując innym organizacjom możliwości współpracy biznesu z edukacją. Swój udział w kapitale żelaznym potwierdziły też Seris Konsalnet oraz PROFIT Development, a na celowy fundusz stypendialny postawiły firmy AgroArtim i Artimex.

Mamy wielkie ambicje i plany na przyszłość. Kapitał żelazny ma jednak największy sens przy pełnym zrozumieniu i zaangażowaniu ze strony biznesu – podkreśla dr Sylwia Hałas-Dej, dziekan Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów, a także Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego. Niektóre kraje doskonale to rozumieją. Na przykład w USA inwestycje edukacyjne traktuje się w kategoriach biznesowych, a nie filantropijnych. W Polsce dopiero się tego uczymy. Na szczęście na swojej drodze spotykamy się już z coraz większym rozmienieniem, a lista firm dołączających do grona naszych sponsorów, partnerów czy patronów jest coraz dłuższa.

www.kozminski.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!