MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


Polskie uczelnie odniosły wielki sukces w konkursach w programie Erasmus+ „Uniwersytety Europejskie”. W latach 2022 i 2023 nagrodzono 50 międzynarodowych konsorcjów. Aż 23 polskie uczelnie wchodzą w skład 22 z tych konsorcjów. Różnica (więcej uczelni niż konsorcjów) wynika stąd, że w jednym z konsorcjów są dwie polskie uczelnie. Mowa tu o ENHANCE+ (enhanceuniversity.eu), w skład którego wchodzą m.in. Politechnika Warszawska (od początku istnienia konsorcjum) oraz Politechnika Gdańska, która dołączyła w 2022 roku (na zdjęciu przedstawiciele uczelni wchodzących w skład konsorcjum).

Obecność dwóch uczelni z jednego kraju (w ENHANCE+, oprócz dwóch uczelni polskich, są także dwie uczelnie niemieckie) nie jest więc żadną przeszkodą w odniesieniu sukcesu, choć – trzeba przyznać – nie jest to sytuacja powszechna. Warto to odnotować w kontekście ostatniego już konkursu w programie „Uniwersytety Europejskie”, w którym w 2024 roku ma zostać wyłonionych kolejnych 10 laureatów.

ENHANCE+ jest znakomitym przykładem sukcesu polskich uczelni – i szerzej – polskiego systemu szkolnictwa wyższego. Sukces ten ma kilka wymiarów. Wniosek ENHANCE+ w konkursie rozstrzygniętym w roku 2023 został bardzo wysoko oceniony przez recenzentów. Konsorcjum uzyskało w nim ocenę 96/100 punktów, co jest prawdopodobnie najwyższym wynikiem wśród wszystkich uczestników konkursu w jego dwóch ostatnich edycjach.

Na ten wynik zapracowały oczywiście wszystkie uczelnie partnerskie, w tym trzy uczelnie, które dołączyły do konsorcjum w 2022 roku. A skoro o nich mowa, trudno uznać za przypadek, że najwyżej notowana w globalnym rankingu QS World University Rankings 2024 uczelnia kontynentalnej Europy – ETH Zurich (7 miejsce) oraz także bardzo wysoko notowany w tym rankingu TU Delft (47 miejsce), które zostałaby zapewne powitane „z otwartymi ramionami” przez każde konsorcjum, wybrały jako przyszłych partnerów uczelnie ENHANCE.

Można postawić pytanie, jaką wartość dodaną wnoszą polskie uczelnie do konsorcjum ENHANCE+.

Odpowiadając na to pytanie warto spojrzeć na dotychczasowe dokonania Politechniki Warszawskiej. Politechnice powierzono koordynowanie kluczowego dla projektu zadania dotyczącego opracowania strategii edukacyjnej konsorcjum. PW pełni też kluczową rolę w procesie tworzenia systemowych rozwiązań dla wspólnie opracowywanych i oferowanych krótkich form kształcenia: programów prowadzących do uzyskania mikropoświadczeń, szkół letnich i zimowych, tandemów językowych itp., a wkrótce – w ramach pakietu zadań koordynowanego przez ETH Zurich i RWTH Aachen – zajmie się wsparciem informatycznym tego procesu.

Aktywności edukacyjne koordynowane przez PW zyskują niezwykle przychylne opinie studentów. Uczestnicy szkól letnich i zimowych przygotowanych i zrealizowanych przez PW we współpracy z uczelniami zagranicznymi podkreślają nie tylko ich wysoki poziom merytoryczny, ale również świetnie zorganizowaną opiekę nad uczestnikami, oceniając całość jako „fascinating experience”. Oferta ENHANCE kierowana jest nie tylko do studentów. Przykładem może być konkurs Girls in STEM dla uczennic szkół średnich z krajów konsorcjum, którego finał odbył się podczas Women in Tech Summit 2022 – wydarzenia zorganizowanego przez jednego z partnerów stowarzyszonych konsorcjum – Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Uznanie tych dokonań znalazło wymierne odzwierciedlenie w budżecie przeznaczonym na realizację działań w latach 2023-2027. Z puli środków przeznaczonych przez Unię Europejską na finansowanie działań każdego z konsorcjów (do 14,4 mln EUR) PW pozyskała ponad 1.8 mln EUR – najwięcej spośród wszystkich polskich uczelni – członków konsorcjów biorących udział w konkursie rozstrzygniętym w 2023 r.

Politechnika Gdańska może się natomiast poszczycić innego rodzaju sukcesem. Rektor PG, prof. Krzysztof Wilde został w marcu 2023 r wybrany współprzewodniczącym Rady Dyrektorów (Board of Directors) – najwyższego ciała decyzyjnego ENHANCE+. Trudno wyobrazić sobie lepszy „debiut” w nowym gronie.

Mamy więc się czym pochwalić. ENHANCE+ może służyć jako przykład sukcesu polskiego środowiska akademickiego, wynikającego z rzeczywistego potencjału polskich uczelni i ich wkładu w kształtowanie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, ocenianego często niezbyt trafnie głównie na podstawie pozycji w międzynarodowych rankingach.

Uczelnie wchodzące w kład konsorcjum ENHANCE:

Technische Universität Berlin (Niemcy), Chalmers University of Technology (Szwecja), Norwegian University of Science and Technology (Norwegia), Politecnico di Milano (Włochy), RWTH Aachen University (Niemcy), Universitat Politècnica de València (Hiszpania), Technische Universiteit Delft (Holandia) oraz ETH Zürich (Szwajcaria), Politechniki Warszawska, Politechnika Gdańska.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!