MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Uczelnie publiczne z całego kraju walczą o najlepszych maturzystów. Niektóre kuszą nowymi kierunkami i specjalnościami, inne oferują nowoczesną infrastrukturę lub proponują atrakcyjne programy dla olimpijczyków i najlepszych studentów.

Uniwersytet Gdański otwiera osiem nowych kierunków, m.in. bezpieczeństwo narodowe, etnofilologię kaszubską, kryminologię i zarządzanie instytucjami artystycznymi. Uniwersytet Warszawski proponuje od tego roku kognitywistykę, a także bioetykę, a Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu poprowadzi np. studia miejskie czy komparatystykę literacko-kulturową. Uniwersytet Śląski w Katowicach na liście nowych kierunków ma m.in. turystykę historyczną, zarządzanie międzykulturowe, kulturę mediów czy przedsiębiorczość. Wśród nowych specjalności na uczelni prowadzony będzie m.in.: język angielski w przestrzeni wirtualnej, socjologia organizacji i zarządzania.

Uniwersytet Łódzki rozpoczyna kształcenie na kierunkach: analityka społeczna i lingwistyka dla biznesu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przygotował dla kandydatów osiem nowych kierunków, w tym m.in. dialog i doradztwo społeczne, a nawet kierunek "Polacy i Niemcy w Europie". Dodatkowo uruchamiane będą nowe specjalności, np. analityka chemiczna, filologia czeska czy ekologia miast.

Katolicki Uniwersytet Lubelski wspólnie z kilkoma instytucjami kultury organizuje zaś kierunek teksty kultury i animacja sieci, a Uniwersytet Wrocławski otworzy około 30 nowych kierunków i specjalizacji. Będzie tam można studiować np. antropologię literatury, filmu i teatru czy publikowanie cyfrowe i sieciowe.

Nie mamy jednak problemów z przyciągnięciem kandydatów, ich liczba utrzymuje się na stałym poziomie od kilku lat – podkreśla rzecznik uczelni Jacek Przygodzki.

Na Politechnice Poznańskiej wprowadzono z kolei tzw. studia dualne, prowadzone we współpracy z dwoma firmami. Ich model ma pozwolić studentom na pogodzenie nauki i pracy.

To pionierski w skali kraju projekt kształcenia zintegrowanego – przekonuje Jolanta Szajbe z PP.

Politechnika Warszawska wprowadza kierunek inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych, a Politechnika Krakowska proponuje inżynierię wzornictwa przemysłowego (prowadzoną wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie), chemię budowlaną oraz informatykę stosowaną. Uczelnia zacznie też prowadzić w języku angielskim fizykę techniczną i informatykę. W ofercie dydaktycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach pojawią się dwa nowe kierunki – teleinformatyka, a także energetyka, a Politechnika Łódzka planuje uruchomić inżynierię biomedyczną ze specjalnościami elektronika medyczna oraz tekstronika lub inżynierię biomateriałów.

Rzecznicy PW, Akademii Górniczo-Hutniczej czy Politechniki Gdańskiej – podkreślali, że chętnych na studia nie brakuje i że ich uczelnie nie boją się niżu demograficznego.

Nowe kierunki – behawiorystykę zwierząt oraz zielarstwo i terapie roślinne – przygotował też Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, a Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu chce od tego roku uczyć projektowania mebli, medycyny roślin czy inżynierii i gospodarki wodnej. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie otwiera zaś bioinżynierię zwierząt, a także gastronomię i hotelarstwo.

– Na studiach dziennych stacjonarnych nie odczuwamy skutków niżu demograficznego (...). Widzimy natomiast wyraźnie zmniejszające się zainteresowanie studiami niestacjonarnymi. Zamykamy np. studia zaoczne, które proponowaliśmy w ośrodkach poza Warszawą – zaznaczył rzecznik SGGW Krzysztof Szwejk.

Z kolei Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu utworzył nowy kierunek prawno-ekonomiczny. Od nowego roku akademickiego uruchomi również nowe specjalności, w tym design i komercjalizację produktu czy e-business. Tymczasem Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie otworzy nowy kierunek w języku angielskim specjalnie dla szkolenia product managerów. Uniwersytet chce też zainteresować kandydatów tzw. Akademiami Biznesowymi, podczas których spotykają się studenci, wykładowcy i potencjalni pracodawcy.

Uniwersytet Jagielloński – jak poinformowała PAP rzeczniczka, Katarzyna Pilitowska – stawia z kolei nie na tworzenie nowych kierunków, lecz na podniesienie jakości nauczania i internacjonalizację studiów. Poza tym laureaci olimpiad, którzy zaraz po maturze rozpoczną studia na UJ, mogą liczyć już na pierwszym roku studiów na stypendium (600 zł miesięcznie dla laureatów olimpiad na szczeblu krajowym, a 1,2 tys. zł miesięcznie - na szczeblu zagranicznym).

Olimpijczyków chce skusić też Uniwersytet Łódzki – osoby, które bez procedury kwalifikacyjnej rozpoczną studia na uczelni mogą liczyć od października do czerwca przyszłego roku na stypendium w wysokości 1 tys. zł. miesięcznie. Program stypendialny dla najlepszych studentów ma również Politechnika Wrocławska. W ramach programu „Najlepszy z najlepszych” laureaci olimpiad naukowych oraz absolwenci z międzynarodową maturą będą się mogli ubiegać o stypendium od pierwszego roku studiów. Zapewnione będą mieli również miejsca w akademikach i zostaną objęci indywidualną opieką pracownika naukowego.

O olimpijczyków walczy też Uniwersytet Śląski, który przygotował dla nich ofertę "VIP". Utalentowani kandydaci mogą liczyć m.in. na pomoc doradcy zawodowego czy tutorów.

Student będzie prowadzony przez naukowca z bliskiej sobie dziedziny przez cały cykl kształcenia – poinformowali przedstawiciele uczelni.

Z kolei PŁ ma w swojej ofercie dodatkowe jednorazowe stypendia dla najlepszych studentów i dla studentów-sportowców, a na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu od nowego roku mają być zwiększone stypendia socjalne i dla najlepszych studentów.

Niektóre uczelnie udostępniają też dla zajęć dydaktycznych nowe budynki. Na UW studenci od tego roku będą mogli korzystać z nowej siedziby Wydziału Fizyki oraz z Centrum Nowych Technologii. Politechnika Łódzka w nowym roku akademickim odda do użytku studentów dwie duże inwestycje: "Fabrykę Inżynierów XXI wieku" oraz Centrum Technologii Informatycznych.

Nową infrastrukturą, na której skorzystają studenci może się pochwalić również AGH. Uczelnia od ubiegłego roku korzysta z czterech budynków wyposażonych w nowoczesne laboratoria badawcze: Centrum Informatyki, Centrum Ceramiki, nowego budynku Wydziału Energetyki i Paliw oraz Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii. Na uczelni powstało też nowoczesne boisko piłkarskie, a boiska do koszykówki i siatkówki wyremontowano. Jak zapewniał rzecznik AGH, Bartosz Dembiński, poprawiają się też warunki mieszkania w akademikach w największym w Polsce Miasteczku Studenckim.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt