MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Podczas Forum Młodzieży uczniowie z całej Polski zaprezentowali własne postulaty dotyczące zmian w systemie edukacji i złożyli je na ręce reprezentantów rządu. Chcą przede wszystkim możliwości rozwoju i indywidualnego podejścia do ucznia.

Młodzi ludzie mają wiele do powiedzenia na temat edukacji. Robienie szkoły bez słuchania to poważny błąd w sztuce – przekonywał prof. Łukasz Turski, jeden z ambasadorów Forum Młodzieży.

Postulaty będące odpowiedzią na pytanie „Jak się uczyć?” młodzież pogrupowała w sześć obszarów tematycznych: Ja, Społeczność, Nowe Technologie, Pasje, Wiedza w Praktyce, Natura.

W ramach panelu Jak Ja mam się uczyć uczniowie chcieliby, aby szkoła pozwalała na indywidualny rozwój zainteresowań, szerzyła tolerancję, wprowadziła naukę podstaw psychologii i konstruktywnej dyskusji bez agresji słownej oraz uczyła metod autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem.

Uczestnicy panelu Społeczność podejmowali kwestie edukacji opartej na interakcji i relacjach z innymi ludźmi. Ich postulaty dotyczyły między innymi: wspierania idei wymian międzynarodowych (młodzieżowych) poprzez pomoc merytoryczną i finansową dla szkół oraz poprzez promocję tych działań, zaangażowania szkół w informowanie młodzieży o możliwościach działań społecznych, wspieranie spotkań z ekspertami i znanymi osobami w szkole oraz nawiązania współpracy szkół z uczelniami wyższymi, NGO, instytucjami miejskimi.

W kwestii Nowych Technologii istotne dla uczniów są: wprowadzenie platform e-learningowych i e-dzienników, cyfryzacja systemu prowadzenia bibliotek, wprowadzenie i udoskonalanie wi-fi w placówkach szkolnych oraz możliwość notowania na laptopach, tabletach lub urządzeniach wielofunkcyjnych.

Postulaty młodzieży dotyczące Pasji to przede wszystkim: większa elastyczność szkoły względem pasji młodych, stworzenie sekcji wolontariatu w szkole, określenie przestrzeni dla uczniów w szkole na działalność artystyczną, sportową, umożliwienie spotkań z ciekawymi ludźmi, którzy mogą inspirować.

W ramach panelu Wiedza w Praktyce uczniowie zwracali uwagę na takie kwestie jak: wykorzystywanie i pozyskiwanie swojej wiedzy na wyjściach pozaszkolnych, przyswajanie wiedzy za pomocą doświadczeń i ograniczeniu wiedzy teoretycznej do pewnego stopnia, potrzebę zajęć praktycznych odbywających się nie tylko w technikach zawodowych, ale również liceach ogólnokształcących, potrzebę odejścia od uczenia „do matury” na rzecz uczenia „do życia”.

Panel Natura wykazał, że młodym zależy na prowadzeniu ekologicznego trybu życia. Chcieliby, aby w szkole była prowadzona segregacja odpadów, lekcje przyrody, choć częściowo odbywały się na dworze i aby szkoły propagowały zdrowy tryb życia.

Wszystkie przedstawione przez młodzież postulaty podczas Gali Finałowej zostały wręczone przedstawicielom rządu. Młodzi wyrazili nadzieję na możliwość dalszej dyskusji.

- Ideą Forum jest podkreślenie głosu młodzieży w kształtowaniu systemu edukacyjnego. Podjęcie refleksji nad edukacją służy rozbudzeniu inicjatywy i kreatywności młodzieży w tworzeniu konstruktywnych rozwiązań. Mamy nadzieję, że ten dialog zintegrował społeczność młodych wokół wspólnej kwestii – debaty o szkole, która wspiera. – komentuje Anna Biały, Koordynatorka Forum Młodzieży, Polska Fundacja Sportu i Kultury.

Podczas Forum na scenie w ramach programu edukacyjnego pojawiły się też wystąpienia organizacji i instytucji z ofertą dla młodych między innymi: Ośrodek Informacji ONZ, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Akademia Kusznierewicza, Liga Odpowiedzialnego Biznesu, Tłocznia i Volunteers for Sport. Młodzież poznała także doświadczenia edukacyjne Mateusza Kusznierewicza, Szymona Kołeckiego i Anity Włodarczyk, którzy wspierali wydarzenie.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt