mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.

Salon Maturzystów: 17-latek na medal!

Po raz kolejny - już 17! - matura „spotkała się” ze studiami, a maturzyści zapoznali się z poradami ekspertów na temat egzaminów maturalnych, ale także strategii wyboru dalszej edukacji czy właściwego planowania kariery zawodowej. Ogólnopolska kampania informacyjna Salon Maturzystów Perspektywy 2023 przeszła do historii. Z dumą ogłaszamy jej sukces!

Najpierw liczby. Byliśmy w 14 miastach − największych ośrodkach akademickich w Polsce, gdzie wraz ze znakomitymi uczelniami gospodarzami przyjmowaliśmy tłumy uczniów ostatnich klas szkół średnich z poszczególnych regionów Polski, od Pomorza Zachodniego aż po Podkarpacie. Uczniów witali w swoich gościnnych progach rektorzy i prorektorzy, a także znakomici członkowie Komitetów Honorowych poszczególnych salonów: prezydenci miast, marszałkowie, wojewodowie, kuratorzy oświaty, dyrektorzy OKE − w sumie było to 82 VIP-ów! Maturzyści mogli radzić się doradców zawodowych (w sumie do indywidualnych rozmów z uczniami przygotowało się 21 ekspertów), wysłuchać 25 wykładów nauczycieli akademickich i tyluż samo (25) prelekcji nauczycieli, którzy radzili młodym ludziom, jak najlepiej przygotować się do egzaminów z poszczególnych przedmiotów. Odbyło się 98 prezentacji uczelni − pracownicy działów rekrutacji wskazywali, jaką ofertę szkoły wyższe przygotowały na rok akademicki 2024/2025, odpowiadali na pytania uczniów, radzili. Aż 227 razy eksperci okręgowych komisji egzaminacyjnych wystąpili z wykładami na temat zarówno ogólnych zasad egzaminów maturalnych, jak i omawiając zadania i niuanse egzaminów z poszczególnych przedmiotów głównych i najczęściej wybieranych na maturze rozszerzeń. Mieliśmy 133 wystawców: uczelnie, ale też m.in. wydawnictwa edukacyjne czy przedstawicielstwa uczelni zagranicznych, szkoły pomaturalne, organizatorów kursów maturalnych i językowych. Zaufało nam aż 15 patronów medialnych (w tym: TVP − redakcje regionalne, radio − regionalne stacje publiczne i radia akademickie, portale internetowe) i o salonie pojawiło się blisko 150 publikacji prasowych! Na rekordowym pod względem frekwencji Krakowskim Salonie Maturzystów na wykłady zarejestrowało się blisko 8000 uczniów (a liczba odwiedzających przekroczyła 10 000 osób. Rozdaliśmy 40 000 bezpłatnych „Informatorów dla Maturzystów 2024”, czyli topowej publikacji Perspektyw. Na podstawie rejestracji szacujemy, że w sumie we wszystkich miastach na trasie Salonu Maturzystów Perspektywy 2023 odwiedziło nas blisko 100 000 osób.

W czasie konferencji prasowej otwierającej kampanię Salon Maturzystów Perspektywy 2023 Łukasz Wawer, zastępca dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej MEiN, podziękował Perspektywom organizacji tak cennej inicjatywy, a w szczególności gratulował Waldemarowi Siwińskiemu, założycielowi Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i pomysłodawcy wydarzenia: To doniosłe wydarzenie. Każda inicjatywa zmierzająca do poprawy wiedzy o ofercie edukacyjnej uczelni jest szczególnie istotna. Wiemy, jak trudny dziś jest wybór tak przedmiotów maturalnych, jak i kierunku studiów. Fundacja Perspektywy wykonuje w tym zakresie świetną robotę dla naszych uczniów.

Waldemar Siwiński podsumował kampanię: To jest tak naprawdę główne wydarzenie edukacyjno-informacyjne września! Tu pomagamy maturzystom „dotknąć” świata akademickiego, poznać uczelnie, by jak najlepiej zaprojektować swoją karierę. Tu zgodnie z naszym głównym hasłem matura spotyka się ze studiami: przekazujemy najlepszą ekspercką wiedzę o egzaminach maturalnych, ofercie edukacyjnej uczelni oraz o planowaniu ścieżek rozwoju zawodowego.

Magda Tytuła