MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Leona Koźmińskiego

Politechnika Koszalińska

Politechnika Łódzka

Społeczna Akademia Nauk

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uczelnia Łazarskiego

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Inzynierii Środowiska PW

Politechnika Śląska

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Wydział Nauk o Zdrowiu SUM

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wydział Budownictwa i Architektury PW

Architekt markiMarketing jest bardzo ważny nie tylko w biznesie. Marki tworzą nasze codzienne otoczenie, nawet jeśli do końca nie zdajemy sobie z tego sprawy. Sami również tworzymy swoją własną markę świadomie lub nieświadomie.

W wielu firmach stanowiska, kompetencje i zakres obowiązków osób, które zajmują się marketingiem, bardzo różnią się od siebie. Często nazwy stanowisk nie pokrywają się w ogóle z faktycznie wykonywaną pracą.

Rozwiązaniem tej sytuacji jest stworzenie standaryzacji zakresu kompetencji oraz nowej definicji osoby samodzielnie zarządzającej marką w strukturach firmy. Wychodząc z tej potrzeby stworzony został termin architekt marki. Architekt marki zarządza marką kompleksowo, na wielu poziomach i płaszczyznach - finansowej, sprzedażowej, wizualnej i rozwojowej. Do tego potrzebne są szerokie kompetencje z zakresu analizy kondycji marki, wyznaczania jej celów, umiejętności tworzenia planów rozwoju, zarządzania rachunkiem zysków i strat, umiejętności współpracy z agencjami kreatywnymi, eventowymi, interaktywnymi, PR oraz domami mediowymi. Są to kompetencje nie tylko z zakresu kreowania wizerunku, lecz również analityczne (np. dotyczące maksymalizacji zysku czy analizy konkurencji).

Architekt marki potrafić przeprowadzić proces tworzenia nowej marki i wprowadzić ją na rynek, znaleźć silne i słabe strony w już istniejących markach na podstawie zleconych badań, przygotować plan naprawczy, budować relacje między konsumentem a marką, wyznaczać kierunki rozwoju marki, zarządzać sytuacją kryzysową. Bardzo ważna jest umiejętność zarządzania rachunkiem zysków i strat, co jest podstawą w efektywnym zarządzaniu marką.

Wszystkie wyżej wymienione kompetencje można zdobyć na studiach podyplomowych „Architekt marki”, które działają przy Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Studenci na każdych zajęciach uczą się, jak trwale budować przewagę konkurencyjną marek, bez względu na to, w której branży pracują lub będą pracować. Największym atutem studiów jest prowadzenie zajęć tylko przez praktyków, ekspertów w różnych dziedzinach marketingu i zarządzania marką.

Więcej o kierunku Architekt Marki i praktycznym kształceniu podyplomowym:

lazarski.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt