MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


10 czerwca br. w SGH w Warszawie odbyła się gala Olimpiady Przedsiębiorczości, podczas której laureaci VIII edycji zawodów i ich opiekunowie merytoryczni odebrali dyplomy i nagrody. Na laureatów czekają ponadto indeksy najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce. Zwycięzcom gratulacje złożył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Tadeusz Sławecki, a także przedstawiciele NBP, PAWF i Banku BGŻ. W trakcie uroczystości ogłoszono hasło kolejnej edycji zawodów – „Własna firma”.

Olimpiada Przedsiębiorczości jest jedną z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Do etapu szkolnego VIII edycji Olimpiady zgłoszono ponad 20 tys. zawodników z 1102 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Zwycięzcą zawodów został Damian Jelito z I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Na uroczystości 10 czerwca br. spotkało się grono najlepszych zawodników, ich opiekunowie merytoryczni, a także przedstawiciele partnerów Olimpiady, mediów i uczelni ekonomicznych współorganizujących zawody.

Chylę czoło przed tymi, którzy przygotowują zawodników – profesorami i nauczycielami – ale przed wszystkim przed polską młodzieżą – podkreśla minister Sławecki, składając gratulacje laureatom i ich merytorycznym opiekunom. Prof. Małgorzata Zaleska, członek zarządu NBP, zaznaczyła, że Olimpiada Przedsiębiorczości, jako inicjatywa wpisująca się w ideę promowania przedsiębiorczości, jest z perspektywy Narodowego Banku Polskiego bardzo ważna w obecnych czasach. Życząc laureatom kolejnych dokonań, wskazała, iż dla osiągnięcia sukcesu kluczowy jest pomysł na życie oraz wytrwałe i cierpliwe dążenie do celu. – Można przewrotnie stwierdzić, że czasy kryzysu sprzyjają przedsiębiorczości – dodaje.

Gratulacje laureatom złożył również Mirosław Czyżewski z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który zwracając się do laureatów, podkreślał jak istotne dla młodych ludzi jest rozpoznawanie swoich pasji i ich pogłębianie, a także stawianie sobie celów i konsekwentne ich realizowanie z pomocą jak najlepszych sojuszników.

Sukces Olimpiady nie byłby możliwy bez zaangażowania partnerów biznesowych. Małgorzata Zdzienicka-Grabarz, prezes zarządu Fundacji BGŻ w swoim wystąpieniu podkreślała znaczenie współpracy w odnoszeniu sukcesów, zarówno w kontekście współdziałania pomiędzy uczelniami i partnerami przy organizacji Olimpiady, jak również kooperacji uczniów i nauczycieli w czasie przygotowań do zawodów. Marcin Mędrykowski, przedstawiciel Banku BGŻ, podkreślił natomiast wagę trzech innych czynników sukcesu życiowego: pasji, odpowiedniej postawy życiowej i optymizmu, następnie: doświadczenia i otwartego umysłu, a wreszcie: rzetelnej wiedzy.

Wykład w trakcie uroczystości wygłosił Andrzej Blikle, profesor nauk matematycznych i mistrz cukierniczy, który odwołując się do historii istniejącej od 1869 roku rodzinnej firmy A. Blikle, opowiedział o tworzeniu reputacji marki. Dyrektorom najlepszych liceów podziękowania przekazał ponadto Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, a uroczystość uświetnił koncert chóru SGH.

Laureaci, którzy zajęli pięć pierwszych miejsc i ich opiekunowie merytoryczni otrzymali najnowsze modele iPadów, kolejni − z miejsc 6−15 – tablety, zaś laureaci z miejsc 16−25 i ich opiekunowie − czytniki Kindle. Ponadto dziesięcioro najlepszych zawodników otrzymało stypendia w wysokości 5 tys. zł. Współorganizatorzy Olimpiady, pięć publicznych uczelni ekonomicznych – SGH w Warszawie oraz uniwersytety ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu – przewidzieli indeksy oraz znaczące ułatwienia w procesie kwalifikacyjnym na studia dla zwycięzców. Szkoły laureatów otrzymają pakiety publikacji i prenumeraty, które ułatwią uczniom przygotowania do Olimpiady w kolejnym roku szkolnym.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!