MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Preferencyjne pożyczki na uruchomienie własnej działalności dla bezrobotnych, absolwentów i studentów ostatnich lat – to idea rządowego programu "Pierwszy Biznes – Wsparcie na starcie". 12 czerwca minister pracy podpisał w tej sprawie umowę z BGK.

Program będzie finansowany ze środków przekazywanych przez MPiPS do Banku Gospodarstwa Krajowego, uzyskiwanych ze sprzedaży akcji i udziałów, należących do Skarbu Państwa. Na realizację I etapu programu ministerstwo przeznaczy kwotę 21,5 mln zł.

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił po podpisaniu umowy, że pierwsze pożyczki mogą być wypłacone w trzecim kwartale tego roku.

Wiceminister pracy Jacek Męcina dodał, że szczególne zainteresowanie programem już widać wśród absolwentów uczelni technicznych. – Informatycy bardzo interesują się takim instrumentem – powiedział Męcina na briefingu po podpisaniu umowy.

Z pożyczek będą mogli skorzystać: poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu, bezrobotni oraz studenci ostatniego roku studiów wyższych. Maksymalna kwota pożyczki wynosić będzie do 60 tys. zł. Wypłata pieniędzy nastąpi po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

Pożyczki będą niskooprocentowane – 0,25 stopy redyskonta weksli, co aktualnie oznacza 0,75 proc. w skali roku. Okres spłaty nie będzie mógł przekroczyć 7 lat, z możliwością 12-miesięcznej karencji w spłacie kapitału.

Uczestnicy programu będą mogli również skorzystać z dodatkowej pożyczki przeznaczonej na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy. Pożyczka ta będzie udzielana nie wcześniej niż po pierwszym roku działalności podjętej przez pożyczkobiorcę i wynosić będzie maksymalnie do 20 tys. zł.

Beneficjenci programu będą mieli możliwość skorzystania z umorzenia części pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy, jeżeli utrzymają nowo utworzone miejsca pracy przez minimum rok.

Kosiniak-Kamysz podkreślał, że bardzo istotne jest, iż pożyczki będą mogły być kierowane także do studentów ostatnich lat. – Żeby oni, zanim wejdą na rynek pracy, zanim zakończą ten etap edukacji, mogli już korzystać ze wsparcia, mogli nakreślić swój biznes plan, mogli uzyskać pożyczkę i realizować swoje ambicje biznesowe – mówi minister.

Dodał, że jednym z kryteriów wyboru pośredników finansowych będzie "nakreślenie współpracy z uczelnią wyższą".
Prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowić będzie weksel pożyczkobiorcy oraz poręczenie dwóch osób fizycznych. Warunkiem uzyskania pożyczki będzie m.in. złożenie wniosku o pożyczkę wraz z uproszczonym biznes planem.

Po podpisaniu umowy z ministrem pracy BGK dokona wyboru pośredników finansowych (inne banki, fundusze pożyczkowe), którzy będą udzielać pożyczek, monitorować ich spłatę i windykować ewentualne zaległości.

Z punktu widzenia BGK-u mamy pełną gotowość operacyjną, techniczną, mamy doświadczenie, żeby taki program wspólnie z instytucjami finansowymi realizować – powiedział prezes BGK Dariusz Daniluk.

W zamierzeniu resortu program ma wspierać rozwój przedsiębiorczości i tworzyć warunki dla powstania nowych miejsc pracy, w tym w szczególności dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Przewidziane programem pożyczki mają mieć preferencyjny charakter i być udzielane w ramach pomocy de minimis (pomoc publiczna, niepodlegająca notyfikacji KE).

Program będzie ogólnopolski, ale realizowany etapowo. Obecnie uruchamiany jest pilotaż w trzech województwach: mazowieckim, małopolskim i świętokrzyskim. W drugim etapie, realizowanym od 2014 roku, program obejmie cały kraj.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

 

 

 

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!