MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


8 listopada 2023 r. Politechnika Białostocka będzie gospodarzem spotkania delegacji Związku Rektorów Uczelni Ukrainy (ZRUU) z władzami rektorskimi polskich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Wspólne obrady dotyczyć będą dalszego zacieśniania współpracy między tymi dwoma instytucjami oraz prezentacji dobrych praktyk w działaniach narodowych konferencji w Europie.

Wspólne spotkanie przedstawicieli KRASP i ZRUU rozpocznie się o godz. 11 w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej. Delegatów 10 polskich i 10 ukraińskich uczelni powita dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB – rektor Politechniki Białostockiej oraz prof. dr. hab. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich i lider projektu pn. „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów na rzecz doskonalenia działania uczelni”.

Ta ważna inicjatywa – podjęta w 2018 roku przez Politechnikę Warszawską przy wsparciu finansowym Ministerstwa Edukacji i Nauki – przyczyniła się do zintensyfikowania relacji między Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich a Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy. Właśnie temu podporządkowane są cykliczne spotkania narodowych konferencji rektorów. Na przełomie lat odbywały się już one w Kijowie, Odessie, Krakowie, Lublinie i Poznaniu. 8 listopada rektorzy uczelni ukraińskich będą mieli okazję zapoznać się z ośrodkami akademickimi Białegostoku.

Podczas polsko-ukraińskiego seminarium w Politechnice Białostockiej przedstawiciele narodowych konferencji rektorów omówią zasady funkcjonowania tych instytucji na poziomie systemowym oraz instytucjonalnym oraz przybliżą ich działania podejmowane na forum międzynarodowym. Przedstawione zostaną propozycje Kodeksu dobrych praktyk dla uczelni ukraińskich, z uwzględnieniem doświadczeń KRASP. Obrady zakończą się opracowaniem i przyjęciem wspólnego stanowiska, które będzie zawierało wnioski i rekomendacje dot. funkcjonowania konferencji rektorów w obu krajach.

Rektorzy ukraińskich uczelni przybędą do stolicy Podlasia na zaproszenie KRASP i Fundacji Rektorów Polskich.

W składzie delegacji znaleźli się rektorzy:

 • Petro Kulikow – Rektor Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury, Przewodniczący ZRUU;
 • Yurii Bobalo – Rektor Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”, Wiceprzewodniczący ZRUU;
 • Stanislav Nikolaenko – Rektor Narodowego Uniwersytetu Biozasobów i Zarządzania Naturą Ukrainy, Wiceprzewodniczący ZRUU;
 • Olena Chepeluk – Rektor Chersońskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego;
 • Larysa Ivanchenkova – Rektor Odeskiego Narodowego Uniwersytetu Technologicznego;
 • Volodymyr Onyshchenko – Rektor Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Połtawska imienia Jurija Kondratiuka”;
 • Olha Porkujan – Rektor Wschodnioukraińskiego Narodowego Uniwersytetu im. Wołodymyra Dala;
 • Volodymyr Smolanka – Rektor Uzhgorodskiego Uniwersytetu Narodowego;
 • Valerii Zaporozhan – Rektor Odeskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego,
 • a także Alla Rybalko – kierownik grupy eksperckiej ds. szkolnictwa wyższego i edukacji dorosłych w Departamencie Generalnym Szkolnictwa Wyższego i Zawodowego Szkolnictwa Przedwyższego Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy.

Uczelnie polskie reprezentować będą:

 • dr hab. inż.  Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB – Rektor Politechniki Białostockiej;
 • dr hab. Robert Władysław Ciborowski – Rektor Uniwersytetu w Białymstoku;
 • dr hab. Adam J. Krętowski – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;
 • dr hab. inż. Jerzy Lis – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Stasica w Krakowie, Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, oraz koordynator KRASP ds. działań związanych z sytuacją w Ukrainie;
 • dr hab. inż. Krzysztof Zaremba – Rektor Politechniki Warszawskiej;
 • dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
 • dr hab. Roman Cieślak – Rektor Uniwersytetu SWPS;
 • dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP – Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku;
 • dr hab. Tomasz Grodzki – Prorektor  Uniwersytetu Jagiellońskiego  ds. Collegium Medicum;
 • dr hab. Tomasz Szapiro – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Członek Prezydium KRASP;
 • dr. hab. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, Dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, lider projektu Politechniki Warszawskiej pn. „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów na rzecz doskonalenia działania uczelni”.

pb.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.