MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


Podczas uroczystego posiedzenia Kapituły Rankingu Liceów i Techników Perspektywy uczestnicy podsumowali nie tylko pracę nad obecną edycją tego zestawienia, ale także – symbolicznie – 25 lat jego funkcjonowania. Nowym przewodniczącym Kapituły został prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego.

7 listopada w nowej Sali Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zebrało się ponad 50-osobowe gremium: Kapituła Rankingu Liceów i Techników Perspektywy, składające się z szefów komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz przedstawicieli Komisji ds. Kształcenia KRASP. To tradycyjna pora posiedzenia przed finałem zaplanowanym na 11 stycznia, jednak tegoroczne spotkanie miało szczególny charakter: Ranking świętuje 25-lecie, jego odbiorcami jest już kolejne pokolenie uczniów i rodziców, szukających szkoły, która pozwoli im spełnić marzenia.

Witając uczestników posiedzenia w murach uczelni rektor prof. Barbara Marcinkowska przypomniała, że APS obchodziła jubileusz 100-lecia istnienia. – Jesteśmy pierwszą w Polsce uczelnią o profilu pedagogicznym i wydaje się, że ostatnią, która ma profil wyłącznie pedagogiczny.

Waldemar Siwiński, twórca polskich rankingów edukacyjnych i założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy serdecznie podziękował pani rektor zarówno za gościnę, jak i za pełnienie przez 3 lata funkcji przewodniczącej Kapituły. Jej następcą został prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, literaturoznawca i historyk literatury, który podkreśla, że najczęściej myśli o sobie: nauczyciel. – Propozycja objęcia funkcji przewodniczącego Kapituły Rankingu Liceów i Techników była dla mnie dość zaskakująca – przyznał prof. Koziołek – ponieważ patrzę na rankingi (szkół wyższych – red.) i jako ich beneficjent, i jako ich ofiara – to drugie częściej. Różne są powody, dla których posyłamy dzieci do szkoły i ja chciałbym, żeby ranking pokazywał uczniom, rodzicom, opiekunom, rozmaite powody i rozmaite kryteria, które decydują o tym, że wybieramy tę a nie inną szkołę.

Krótką refleksję historyczną na temat Rankingu przedstawił Waldemar Siwiński. - Misją Perspektyw jest pomoc i inspiracja dla  młodzieży w wyborze ścieżek edukacyjnych orz wsparcie w tworzeniu osobistych edukacyjnych strategii – podkreślił.-  Obiektywne, zewnętrzne egzaminy maturalne, olimpiady przedmiotowe, gotowość do weryfikacji kompetencji zawodowych w technikach to elementarne (choć niedoskonałe) kryteria, które pozwalają uczelniom na rekrutację kandydatów. Najwyżej notowane w rankingu licea i technika  otwarcie głoszą, że zapraszają kandydatów, którzy chcą i lubią się uczyć. W trosce o dobrostan młodego człowieka należy rozpatrywać adekwatność wyboru szkoły, czy profil kształcenia, a nie odwrotnie -  dopasowując każdą szkołę  do każdego ucznia po trochu. To po prostu niemądre i... niemożliwe.

Uczestnicy posiedzenia poznali stan prac nad XXVI edycją Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024  - przedstawiły go analityczki Anna Rejer i Małgorzata Sowińska. Omówiono również kwestię Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) jako ewentualnego elementu Rankingu – obecny stan prac nad EWD zaprezentował dr Tomasz Żółtak, współtwórca projektu Edukacyjna Wartość Dodana, IBE.

Ważnym punktem programu była dyskusją „Olimpiady przedmiotowe w systemie edukacji – ich miejsce i rola w zakresie kształcenia talentów, problemy do pilnego rozwiązania”, przygotowana przez Janusza Kowalskiego (Olimpiada Wiedzy Techniczne), prof. Andrzeja Wysmółka, przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej i dr Małgorzatę Falencką-Jabłońską, przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Wnioski z tej części posiedzenia zostaną spisane w formie raportu i przekazane do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Nowe ćwierćwiecze Rankingu Liceów i Techników Perspektywy zapowiada się ciekawie i pracowicie…

fot. Anita Kot

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!