MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, z myślą o przyszłych studentach, nieustannie poszerza i uatrakcyjnia swoją ofertę edukacyjną, dostosowując ją do potrzeb rynku pracy i zainteresowań młodych ludzi. W roku akademickim 2013/ 2014 Uczelnia będzie prowadziła zajęcia na 35 kierunkach i ponad 80 specjalnościach.

Architektura informacji to studia przeznaczone dla osób zainteresowanych planowaniem i projektowaniem przestrzeni i systemów informacyjnych, badaniem i analizą ich jakości, zdobywaniem, przetwarzaniem i organizacją informacji elektronicznej. Absolwenci mogą podjąć pracę w sektorach administracji publicznej i państwowej, biznesie, organizacjach społecznych, politycznych, fundacjach, stowarzyszeniach, mediach, instytucjach kulturalnych, placówkach naukowych i oświatowych.

Studenci bioinformatyki zdobędą wiedzę w zakresie zastosowań matematyki i informatyki w biologii, nauczą się tworzenia programów komputerowych oraz projektowania biologicznych baz danych, poznają podstawy warsztatu analitycznego. Będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach, jednostkach administracji, laboratoriach badawczych, firmach i instytucjach zajmujących się narzędziami i systemami informatycznymi.

O przyjęcie na kierunek digital design mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia. Studenci dowiedzą sie jak korzystać z narzędzi informatycznych, w szczególności technologii stosowanych w Internecie, grafiki i animacji komputerowej. Nauczą się realizować projekty multimedialne, aplikacje i projekty hipermedialne, tworzyć elementy rzeczywistości wirtualnej oraz Digital Craft. Uzyskane kompetencje umożliwią im pracę m.in. jako grafik komputerowy, webdesigner, webdeveloper, twórca animacji komputerowych, pracownik agencji graficznych i multimedianych, wydawnictw czy telewizji.

Absolwenci studiów I stopnia mogą podjąć kształcenie również na kierunku studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie. Studenci zdobędą wiedzę o krajach, kulturze i społeczeństwach niemieckiego obszaru językowego, rozwiną swoje umiejętności w zakresie języka niemieckiego. Dzięki współpracy Uczelni z Uniwersytetem Karola w Pradze poznają język czeski. Mogą podjąć pracę m.in. w placówkach oświatowych, kulturalnych, środkach masowego przekazu, administracji państwowej, samorządzie lokalnym, fundacjach, organach Unii Europejskiej, a także w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych.

Informator dla kandydatów na studia www.up.krakow.pl/rekrut.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt