MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Dla kraju liczącego 5,8 miliona mieszkańców wsparcie badań naukowych zarówno przez instytucje prywatne, jak i publiczne ma ogromne znaczenie. Jest to główny czynnik zapewniający sukces duńskiego sektora nauk przyrodniczych, który w ciągu ostatnich kilku lat przyspieszył tempo badań charakteryzujących się wysoką jakością.

W dziedzinie nauk przyrodniczych Dania jest drugim po Chinach najszybciej rozwijającym się krajem w tym obszarze. Zdaniem Bente Stallknecht, dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Kopenhadze, osiągnięcia Danii w produkcji insuliny położyły podwaliny pod sukces kraju w wielu innych obszarach badań z zakresu nauk przyrodniczych.

Rząd duński inwestuje również znaczne środki w badania i rozwój poprzez finansowanie sektora akademickiego oraz za pośrednictwem Duńskiej Krajowej Fundacji Badań. Ten niezależny organ finansujący badania, ustanowiony ponad 20 lat temu przez duński parlament, co roku przekazuje blisko 70 milionów dolarów na finansowanie badań podstawowych, z których ponad jedna trzecia przeznaczona jest na badania w zakresie nauk przyrodniczych. Wkład w badania mają także inwestycje zagraniczne. Nacisk położono również na poszerzenie puli badaczy w Danii, w których można inwestować te fundusze. W 2019 roku rząd duński, w swoich wysiłkach na rzecz ulepszenia systemu innowacji, nadał priorytet „internacjonalizacji”. Studia wyższe w Danii są bezpłatne dla studentów z Unii Europejskiej (UE) lub studentów uczestniczących w programie wymiany, a stypendia rządowe są dostępne dla studentów spoza UE.

Jeśli chodzi o badaczy, należy zwrócić uwagę na program BRIDGE, dwuletni staż podoktorski w dziedzinie medycyny translacyjnej, finansowany przez Fundację Novo Nordisk. Opiekę nad stypendystami sprawują naukowcy z Uniwersytetu w Kopenhadze, a także przedstawiciele przemysłu i szpitali. Od 2014 roku Uniwersytet w Kopenhadze podwoił liczbę międzynarodowych badaczy. Jedna trzecia doktorantów tej instytucji i 60% badaczy ze stopniem doktora to pracownicy zagraniczni.

Opr. MTA

Źródło: nature.com

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.