MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Transparentność zasad rankingu to w Perspektywach podstawa, dlatego publikujemy odpowiedzi naszych analityków na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące metodologii i sposobu zbierania danych. Przypominamy: 21 listopada mija termin nadsyłania ankiet do Rankingu MBA Perspektywy 2023.

Jak będzie przeprowadzane badanie opinii absolwentów programów MBA?

Opinia absolwentów jest jednym z kluczowych źródeł danych, które zostaną wykorzystane w Rankingu Programów MBA Perspektywy 2023. Badanie zostanie przeprowadzone przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR specjalizujące się w profesjonalnym badaniu opinii publicznej. Dla zapewnienia reprezentatywności tego badania pożądany jest response rate na poziomie 40 procent. Aby to uzyskać zastosowane będzie metoda CAWI/CATI czyli połączenie wywiadu komputerowego (Computer Assisted Web Interview) z wywiadem telefonicznym (Computer Assisted Telephone Interview). Brak telefonów do niektórych uczestników badania mógłby z dużym prawdopodobieństwem spowodować niereprezentatywność wyniku w odniesieniu do konkretnych ocenianych programów.

Czy dane o absolwentach przekazywane do Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” będą właściwie zabezpieczone?

Fundacja Edukacyjna Perspektywy, w pełni przestrzegająca zasad RODO, zobowiązała się do wykorzystania przekazanych danych dotyczących absolwentów programów MBA wyłącznie w celu przeprowadzenia przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR badania ankietowego opinii absolwentów na potrzeby Rankingu Programów MBA Perspektywy 2023. W stosownym oświadczeniu Fundacja zapewniła, że udzielone odpowiedzi są chronione prawem (CBM INDICATOR działa na podstawie Kodeksu Etyki Socjologa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, zasad ESOMAR oraz ustawy o RODO), z pełnym zachowaniem tajemnicy zawodowej, autorskiej i statystycznej. Udzielone odpowiedzi nigdy nie zostaną połączone z jakimikolwiek innymi danymi absolwentów programów MBA; posłużą one wyłącznie do opracowania zbiorczych zestawień statystycznych.”

Jak rozumieć sformułowanie „zagraniczne doświadczenie biznesowe dyrektora programu MBA”?

Jako zagraniczne doświadczenie biznesowe dyrektora MBA uznawane jest zasiadanie w zarządach spółek za granicą oraz praca na stanowiskach menadżerskich w korporacjach lub firmach własnych za granicą posiadających udokumentowaną historię biznesową. Uwzględnione też będą osoby z doświadczeniem pracy na stanowiskach zarządczych w organizacjach non-profit za granicą zatrudniających co najmniej 5 osób.

Jaka liczba godzin programu MBA będzie uznawana w odniesieniu do studiów Executive MBA?

Przyjęliśmy, opierając się na standardach uznanych akredytacji międzynarodowych (AMBA i inne), że minimalna liczba godzin uprawniających do oznaczania danego programu jako „Executive MBA” wynosi 500. Próg wejścia do rankingu MBA 2023 został ustalony niżej, jako że w naszym kraju studia MBA nie są regulowane prawem. Funkcjonują w związku z tym programy nie spełniające warunku 500 godzin, ale prowadzące od wielu lat odpowiedzialną edukację menadżerską w trybie podyplomowym. Są to głównie programy 400-godzinne, choć zarazem dopuszczamy, że w rankingu 2023 mogą pojawić się również programy 300-godzinne.

Kiedy zostaną opublikowane wyniki Rankingu Programów MBA 2023?

Ponieważ, w związku z prośbami niektórych uczelni mających trudności w uzyskaniu kompletu zgód RODO do badania absolwentów, przesunięty został do 21 listopada 2023 roku termin nadsyłania ankiet do Rankingu, więc w konsekwencji przesunięciu ulegnie też termin ogłoszenia wyników rankingu, co powinno nastąpić w drugiej połowie stycznia 2024. Informację o terminie i miejscu ogłoszenia wyników opublikujemy po posiedzeniu Kapituły planowanym na początek grudnia.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.