MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Brak w „Prawie szkolnictwa wyższego” określenia standardów studiów MBA  zdemolował w dużym stopniu rynek edukacji menedżerskiej w Polsce, a zarazem dramatycznie obniżył jakość zarządzania naszym wspólnym majątkiem narodowym! Bo dyplomy tych nieistniejących formalnie studiów stały się zarazem ustawową przepustką dla przedstawicieli partii rządzącej do zajęcia posad w radach nadzorczych spółek skarbów państwa i tysiącach spółek municypalnych i samorządowych...

Wiele szkół wyższych otworzyło więc „stragany z dyplomami MBA”. Dyrektorzy nielicznych programów Executive MBA z prawdziwego zdarzenia, prowadzonych w czołowych polskich uczelniach, alarmowali o tej sytuacji w „Liście otwartym do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego”, w grudniu 2020 roku. Ale było to pisanie na Berdyczów… Czy jest szansa na zmianę i rozliczenie tego skandalu? Przypominamy ten list.

Jak pisali: „W polskim systemie prawnym studia MBA po raz pierwszy i jedyny, jak do tej pory, zostały uwzględnione 16 grudnia 2016 roku w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016 poz. 2259) w art. 19, pkt. 1, podpunkt c. Punkt ten stanowi, że kandydatami na członka organu nadzorczego w spółkach Skarbu Państwa może być m.in. osoba, która „ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA)”. W naszej ocenie nieprecyzyjność tego zapisu przyczyniła się do znacznej dewaluacji marki MBA na polskim rynku edukacyjnym. Zapis ten przyczynił się bowiem do powstania wielu nowych programów podyplomowych wykorzystujących nazwę MBA, a niespełniających wyszczególnionych wcześniej, rygorystycznych standardów. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest brak prawnych uregulowań dla statusu programu studiów MBA w Polsce. Dodatkowo, czas pandemii tylko skalę tych nieuczciwych praktyk potęguje. Na rynku pojawiły się programy dostarczane w całości w trybie zdalnym, podczas których nie następuje weryfikacja realnej obecności studentów na zajęciach, często nie dochodzi do jakiejkolwiek interakcji pomiędzy uczestnikami studiów, a jednak instytucje te przyznają świadectwo ukończenia studiów MBA. Nasi obecni studenci tę różnicę jakościową oczywiście rozumieją, ale nie zawsze rozumieją ją kandydaci na studia i przede wszystkim osoby analizujące życiorysy kandydatów do pracy i znajdujące w nich informacje o ukończonych studiach MBA. Inne programy MBA niespełniające standardów związanych z certyfikacją tych studiów wprowadzają w błąd swoich studentów. Wykorzystują one możliwość pozyskania kandydatów, którą dała ustawa o zasadach”

Publikujemy obok do pobrania całość tego listu. Będziemy do tej sprawy wracać!

Perspektywy

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.