MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


– 15 listopada 1915 roku zabrzmiał głos ówczesnego rektora prof. Zygmunta Straszewicza, który wypowiedział pierwsze słowa w języku polskim i następnie zaczęto wykłady w tym języku – powiedział prof. Krzysztof Zaremba, rektor Politechniki Warszawskiej podczas święta uczelni. – My to nazywamy odnowieniem tradycji Politechniki Warszawskiej i świętujemy je między innymi poprzez organizację Dnia PW.

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość przeplatały się podczas tegorocznych obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej. Co roku 15 listopada – na pamiątkę inauguracji pierwszego roku akademickiego na Politechnice Warszawskiej jako polskiej uczelni – społeczność akademicka uczelni spotyka się, wspomina i planuje. Tak było i tym razem.

Wspomnienia i nagrody

Obchody rozpoczęły się od uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki. Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba przypomniał początki uczelni, kluczowe daty i wydarzenia takie jak otwarcie Szkoły Przygotowawczej do studiów technicznych oraz powołanie Instytutu Politechnicznego im. cara Mikołaja II. Podkreślał także, jak szybko wybudowano pierwsze uczelniane gmachy.                                                                                            

– Politechnika Warszawska to ludzie i przede wszystkim ludzie – podkreślił rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Krzysztof Zaremba. – To święto całej naszej społeczności. – Ludzi, którzy są bardzo zaangażowani w to, co się na uczelni dzieje, którzy traktują Politechnikę Warszawską nie tylko jako miejsce pracy, ale jako wyzwanie, element swoje misji, jako drugi dom, jest bardzo wielu – dodał prof. Zaremba. – Dzisiaj będziemy w stanie nagrodzić tylko garstkę naszej ogromnej społeczności, natomiast chciałbym złożyć podziękowania i wyrazy szacunku wszystkim, którzy przyczyniają się do kształtowania dobrego imienia Politechniki Warszawskiej.

Uroczyste posiedzenie Senatu z okazji Dnia PW to idealna okazja do wręczenia nagród i wyróżnień. W tym roku kilkudziesięciu pracowników PW odebrało z rąk rektora Medale Komisji Edukacji Narodowej. Wręczone zostały także odznaki „Zasłużony dla PW” oraz dyplomy Professor Emeritus Politechniki Warszawskiej.

Ogłoszono i uhonorowano również laureata Medalu Młodego Uczonego. Został nim dr Mateusz Łełyk – doktor filozofii i magister matematyki z Uniwersytetu Warszawskiego. Nagrodzono go za pogłębianie rozumienia pojęcia prawdy i zastosowanie tego pojęcia w podstawach matematyki. To pierwszy w historii tego wyróżnia laureat spoza nauk empirycznych.

Kampus w centrum uwagi

Podczas seminarium jaki.KAMPUS.PW zainaugurowano prace nad strategią rozwoju kampusu Politechniki Warszawskiej. W panelu aspiracje rektor PW prof. Krzysztof Zaremba, prof. Karolina Tulkowska-Słyk, architektka Dominika Grabowska-Ropek i architekt Michał Sikorski rozmawiali o tym, jakie pomysły można wdrożyć na naszym kampusie. O realizacji tych wizji dyskutowali uczestnicy panelu działania: Kanclerz PW dr Jolanta Ewartowska, prof. Krystyna Solarek, prof. Robert Olszewski, przewodnicząca Rady Kół Naukowych Julia Dasiewicz.

Seminarium towarzyszyła wystawa. Trzyczęściowa ekspozycja opowiada o momentach przełomowych w rozwoju, przedstawia sytuację obecną oraz zachęca do dyskusji o możliwościach przekształceń przestrzennych kampusu Politechniki Warszawskiej.

Pamięć o zasłużonych

Z okazji  święta uczelni delegacja PW złożyła kwiaty pod pamiątkowymi tablicami w Gmachu Głównym. 15 listopada zakończył się spotkaniem z wybitnymi absolwentami PW. Podczas Gali Złotej Księgi uhonorowano osoby, które skończyły studia na Politechnice i mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami zawodowymi. Dyplomy i statuetki otrzymali mgr inż. Stefan Bekir Assanowicz, dr inż. Andrzej Bobiński, prof. Zbigniew Brzózka i prof. Andrzej Targowski.

Źródło: pw.edu.pl

 

 

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!