MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Po raz trzynasty Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wręczyła Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman osobom i organizacjom w sposób szczególny zasłużonym w działaniach na rzecz dzieci. Jej laureatami zostali: Izabela Marcewicz-Jendrysik – prezeska zarządu Warszawskiego Centrum Opieki Medycznej „KOPERNIK” oraz Fundacja Sempre a Frente z Lublina, która m.in. udziela bezpłatnej pomocy skrzywdzonym dzieciom, szczególnie tym doświadczonym przemocą i wykorzystywaniem seksualnym.

Gala odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział m.in. bliscy i przyjaciele Aliny, w tym jej córka Anna Edelman, a także członkowie kapituły i laureaci poprzednich edycji nagrody.

W tym roku do konkursu wpłynęło łącznie 67 zgłoszeń: 39 w kategorii: osoba szczególnie zasłużona w działaniach na rzecz dzieci i 28 w kategorii: organizacja pozarządowa, która w sposób szczególny pomaga dzieciom. Spośród nich kapituła pod przewodnictwem Agnieszki Holland wyłoniła 6 finalistów. Wszystkich nominowanych łączy jedno – z wielkim oddaniem pomagają dzieciom.

Laureatką Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman w kategorii: osoba szczególnie zasłużona w działaniach na rzecz dzieci została Izabela Marcewicz-Jendrysik, która od ponad 20 lat zajmuje się zarządzaniem w sektorze ochrony zdrowia. Obecnie jest prezeską zarządu Warszawskiego Centrum Opieki Medycznej „KOPERNIK”. Zarządzany przez nią szpital jest pierwszym w Polsce szpitalem dziecięcym, w którym pilotażowo wdrożono standardy ochrony dzieci przed przemocą.

Jestem wdzięczna, że szeroko pojęte działania na rzecz dzieci i ochrony ich praw stają się coraz istotniejsze dla ludzi doświadczonych i wykształconych. Ludzi, którzy mogą być wektorem wiedzy, wrażliwości i edukacji dla innych (…) Kieruję podmiotem leczniczym, a więc miejscem, które kojarzy się z leczeniem ciała, ale naszą rolą jest też dbanie o dobrostan psychiczny małych pacjentów – mówiła podczas gali Izabela Marcewicz-Jendrysik.

W kategorii: organizacja, która w sposób szczególny pomaga dzieciom, zwyciężyła lubelska Fundacja Sempre a Frente, która od 13 lat wspiera młodych ludzi mierzących się z wyzwaniami dorastania. Fundacja prowadzi bezpłatne placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży od 5. do 18. roku życia oraz ich rodziców i opiekunów. Prowadzi też Centrum Pomocy Dzieciom – jedyną w województwie lubelskim specjalistyczną placówkę, która udziela bezpłatnej pomocy skrzywdzonym dzieciom, szczególnie tym doświadczonym przemocą i wykorzystywaniem seksualnym. Sempre a Frente oznacza: zawsze do przodu. To nawiązanie do siły potrzebnej młodym ludziom w osiąganiu samodzielności.

- W 2022 roku, z inspiracji Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę udało nam się otworzyć Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie, które przez rok działalności objęło wsparciem około 400 dzieci doświadczających krzywdzenia. To bardzo, bardzo dużo – mówiła Marta Szczodrak, wiceprezeska zarządu Fundacji Sempre a Frente i koordynatorka lubelskiego Centrum Pomocy Dzieciom.

Kapituła przyznała też cztery wyróżnienia. Otrzymali je:

w kategorii osoba:

  • Tomasz Bilicki – pedagog, psychoterapeuta, psychotraumatolog, interwent kryzysowy oraz nauczyciel. Na różne sposoby pomaga młodym ludziom, którym jest trudno – znajdującym się w kryzysie, z którego często nie mogą wyjść sami.
  • Drmed. Katarzyna Anna Dyląg – od 10 lat niestrudzenie walczy o dzieci z FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych). Działa w imieniu dzieci bardzo dotkniętych przez los, które zmagają się z prenatalnie uwarunkowanym uszkodzeniem mózgu. Dzieci, które są porzucone podwójnie – przez biologicznych rodziców oraz państwowe systemy opieki i edukacji.

Fundacja Mały Duży Człowiek – wspiera dzieci z domów dziecka na ich trudnej drodze do dorosłości. Pomaga blisko 600 dzieciom i młodym osobom z 40 domów dziecka, w tym domów małego dziecka oraz z pogotowia opiekuńczego.

Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Suicydologiczne – od ponad 10 lat prowadzi działania edukacyjne i pomocowe w zakresie zmniejszania ryzyka zachowań samobójczych w Polsce.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: fdds.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.