MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


fot. Katarzyna Puciłowska

Wspólne badania naukowe i kształcenie w zakresie nauk o bezpieczeństwie to główne założenia porozumienia podpisanego między Wojskową Akademią Techniczną a Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „APEIRON” w Krakowie.

Umowa dotycząca współpracy obu uczelni została podpisana 6 listopada 2023 r. przez Rektora-Komendanta WAT gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Przemysława Wachulaka i Rektora WSBPI dr. hab. Juliusza Piwowarskiego, prof. WSBPI.

„Bardzo się cieszę, że nasze uczelnie będą współpracować. Jestem przekonany, że wspólne działania przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia i badań naukowych na kierunkach związanych z bezpieczeństwem, które ma oczywiście również aspekty technologiczne. Niemal na każdym naszym wydziale akademickim rozwijane są innowacyjne technologie na rzecz poprawy bezpieczeństwa, nie tylko w wymiarze wojskowym, ale i cywilnym. Są to m.in. systemy autonomiczne, technologie kosmiczne, sztuczna inteligencja, technologie kwantowe, biotechnologie czy nowoczesne materiały. Cieszę się z naszej współpracy w zakresie dydaktycznym i naukowym” – mówił Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Jak zapowiedział Retor WSBPI, w planach obu uczelni jest realizacja wspólnych projektów dydaktycznych i naukowo-badawczych w obszarze zarządzania bezpieczeństwem w obiektach użyteczności publicznej oraz infrastrukturze krytycznej. „Planowane działania mają mieć wymiar praktyczny i docierać do potrzeb instytucji zarządzających bezpieczeństwem w infrastrukturze krytycznej. Bardzo istotny jest tu aspekt techniczny, ponieważ w realizację projektów zostaną włączeni zarządzający elementami zabezpieczeń technicznych, związanych z systemami telewizji dozorowej oraz rozwiązaniami dronowymi i antydronowymi, czyli są to obszary bliskie działalności Wojskowej Akademii Technicznej” – zaznaczył dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI.

W ramach porozumienia obie strony zobowiązały się do wspólnego rozwijania interdyscyplinarnych badań w dziedzinach nauk społecznych i humanistycznych, a szczególnie w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, współpracy w przedsięwzięciach promujących studiowanie na kierunkach obu uczelni, podnoszenia jakości kształcenia na kierunkach związanych z naukami o bezpieczeństwie oraz organizowania konferencji i seminariów. W tym ostatnim obszarze uczelnie posiadają już wspólne doświadczenia. Wojskowa Akademia Techniczna i krakowska uczelnia od trzech lat organizują Kongres Naukowo-Techniczny Safe Place. Tegoroczna edycja dobędzie się w dniach 20–22 listopada 2023 r. w Klubie WAT i będzie dotyczyć tematyki odporności obiektów użyteczności publicznej infrastruktury krytycznej wobec zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych.

Wojskową Akademię Techniczną w spotkaniu reprezentowali także przedstawiciele Wydziału Logistyki, Bezpieczeństwa i Zarządzania: płk dr inż. Jarosław Zelkowski, zastępca dziekana, dr Patrycja Bryczek, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności (IBO) oraz dr Natalia Moch, zastępca dyrektor IBO. Krakowską uczelnię razem z Rektorem reprezentowali prorektor ds. współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym dr inż. Jarosław Stelmach i kanclerz uczelni mgr Barbara Piwowarska.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „APEIRON” w Krakowie została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lipca 2005 r. jako niepaństwowa wyższa szkoła zawodowa. Prowadzi kształcenie w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu na kierunkach: bezpieczeństwo, prawo i psychologia.

Źródło: wojsko-polskie.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. immediate bitwave