MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


"Lingwistyka dla Biznesu" – to nowy kierunek stworzony przez wydziały: filologiczny i zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, we współpracy z pracodawcami. Ma on przygotować absolwentów do posługiwania się specjalistycznymi odmianami języków obcych oraz nauczyć podstaw biznesu, ekonomii i finansów.

Umowę o wspieraniu tego pierwszego w Polsce kierunku przez działające w Łodzi dwie firmy z sektora usług dla biznesu: Infosys BPO Poland oraz Globalne Centrum Biznesowe Hewlett-Packard podpisali we wtorek przedstawiciele władz uczelni oraz obu firm.

To właśnie firmy wyszły do uczelni z propozycją utworzenia kierunku, łączącego znajomość języków obcych, w tym odmian specjalistycznych oraz podstaw biznesu, ekonomii i finansów.

Z jednej strony sektor usług biznesowych przesuwa się coraz bardziej w kierunku świadczenia zaawansowanych usług biznesowych, z drugiej strony obsługując klientów z całej Europy i ze świata potrzebujemy pracowników nie tylko ze znajomością języka angielskiego, co jest normą, ale często również innych języków obcych – przyznaje dyrektor zarządzająca Infosys BPO Poland Agnieszka Jackowska.

Jak podkreśla dziekan wydziału filologicznego UŁ prof. Piotr Stalmaszczyk, "Lingwistyka dla Biznesu" proponuje nowoczesne przygotowanie, przede wszystkim o charakterze zawodowym, w zakresie języków obcych: angielskiego oraz do wyboru: francuskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego oraz rosyjskiego.

Wykształcimy absolwentów, którzy będą dysponowali dwoma językami na dobrym poziomie, nie tyle filologicznym co praktycznym, czyli potrafiących od razu wejść do firmy czy korporacji i posługiwać się jej językiem, mającym podstawy znajomości biznesu, operujących terminologią specjalistyczną – mówi prof. Stalmaszczyk.

Duży nacisk podczas kształcenia stawiany ma być na umiejętności społeczne tj. komunikowania się, pracy w grupie, negocjacji w warunkach firm wielokulturowych.

Zdaniem prof. Ewy Walińskiej, dziekana wydziału zarządzania UŁ, studenci obok możliwości opanowania języka obcego w zakresie fachowej wiedzy, będą mogli nauczyć się także jak zarządzać swoim czasem i rozwijać swoje umiejętności profesjonalne.

Studentom pokażemy różne obszary biznesu – zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse, rachunkowość, zarządzanie projektami. Tak więc jest to taka pigułka tego, co mogą na wydziale zarządzania zdobywać na poszczególnych kierunkach. To też jest wyjątkowe – podkreśla prof. Walińska.

Na kierunku wykładać będą pracownicy wydziału filologicznego i wydziału zarządzania, a zajęcia praktyczne mają prowadzić oddelegowani pracownicy firm. Umowa przewiduje także, że obie firmy zorganizują dla studentów trzymiesięczne praktyki w 2015 r. Mają także rekomendować swoim pracownikom podjęcia studiów na tym kierunku.

Na I rok studiów licencjackich na nowy kierunek przyjętych ma zostać 60 osób. Absolwenci będą mogli kontynuować naukę na studiach magisterskich. We wtorek podpisano także list intencyjny dotyczący promocji nowego kierunku przez obie firmy oraz Urząd Miasta Łodzi.

Z danych Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) w całej Polsce w firmach z branży nowoczesnych usług dla biznesu pracuje już ponad 110 tys. osób.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt