MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


artykuł sponsorowany

Budownictwo, geodezja i kartografia oraz architektura i urbanistyka to nowe kierunki Grupy Uczelni Vistula, które szkoła ofertuje w ramach studiów inżynierskich. Zostaną one uruchomione już od najbliższego roku akademickiego 2013/2014. Rekrutacja studentów na powyższe kierunki już się rozpoczęła.

W ofercie na rok akademicki 2013/2014 Grupa Uczelni Vistula proponuje studia na 3 nowych kierunkach inżynierskich, coraz bardziej popularnych wśród maturzystów. Dają one doskonałą wiedzę specjalistyczną stanowiącą pewną inwestycję w przyszłość zawodową.  

Pierwszym z nich jest budownictwo – jeden z najbardziej rozwijających kierunków wśród studiów technicznych. W trakcie nauki studenci zdobędą podstawową wiedzę  m.in.  na temat materiałów i wyrobów budowlanych oraz technologii realizacji budynków  i obiektów budowlanych. Ważnym elementem programu kształcenia na kierunku budownictwo są zagadnienia związane z wymogami branży budowlanej obowiązującymi w Unii Europejskiej, dzięki czemu studenci po skończeniu edukacji mogą z powodzeniem podjąć pracę za granicą. Uczelnia oferuje dwie specjalizacje: organizacje i ekonomikę budownictwa oraz eksploatacje i zarządzanie nieruchomościami.

Kierunek geodezja i kartografia pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych oraz specjalistycznych z obszaru geodezji i kartografii. Daje ona umiejętność wyznaczania położenia obiektów w przestrzeni, przedstawiania ich na mapie, realizacji projektów inżynierskich, a także badania i pomiaru deformacji Ziemi. W ramach kierunku studenci mają do wyboru specjalizację geodezja inżynieryjno-przemysłowa lub kataster* i zarządzanie nieruchomościami.

Kolejnym z nowo otwartych kierunków w Grupie Uczelni Vistula jest architektura i urbanistyka. Program nauczania zakłada przede wszystkim przekazanie rozległej wiedzy zawodowej w zakresie architektury i urbanistyki. Studenci zapoznają się również z technikami i technologiami budowania oraz wyposażania obiektów jak również zasadami planowania przestrzennego. Dostępne są dwie specjalizacje: organizacja i ekonomika budownictwa oraz eksploatacja i zarządzanie nieruchomościami.

Ponadto w ramach studiów inżynieryjnych Grupa Uczelni Vistula prowadzi kierunek informatyka. Studenci mają do wyboru aż 7 specjalizacji takich jak: gry komputerowe, informatyka w biznesie czy sieci komputerowe.

„Studia inżynierskie to 8 semestrów ciężkiej pracy ale jednocześnie gwarancja zdobycia wysoko wyspecjalizowanej wiedzy. Absolwenci kierunków inżynierskich będą przygotowani nie tylko do kontynuowania nauki na studiach II stopnia ale przede wszystkim do podjęcia pracy firmach branżowych czy jednostkach administracji samorządowej i rządowej. Prowadzimy rekrutację od 4 tygodni, a nowe kierunki już cieszą się dużą popularnością”- podsumowuje Oskar Derych dyrektor ds. komunikacji Grupy Uczelni Vistula

Więcej informacji na temat kierunków inżynierskich można zaleźć pod adresem: http://www.vistula.edu.pl/Studia-i-rekrutacja/Studia-inzynierskie/Kierunki-studiow


* Kataster nieruchomości - publiczny rejestr danych o gruntach i budynkach oraz o ich właścicielach i władających. W Polsce kataster jest utożsamiany prawnie z ewidencją gruntów i budynków (EGiB).

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt