MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


W Auli Głównej Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie 11 stycznia polska oświata uroczyście fetowała sukcesy. Najlepsze szkoły z Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024 odebrały dyplomy i gratulacje, a wydarzenie swoją obecnością uświetniali rektorzy uczelni partnerskich rankingu z całej Polski, przedstawiciele władz państwowych (MEN) i samorządowych, kuratorzy oświaty oraz dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych. 

Tłumy młodzieży, nauczycieli i dyrektorów z całej Polski usłyszały od prof. Grzegorza Mazurka, rektora Akademii Leona Koźmińskiego (uczelnia jest Partnerem Głównym Rankingu i po raz kolejny była gospodarzem Gali): Czujcie się tutaj jak u siebie w domu. I rzeczywiście, goście Gali mogli się tak poczuć – bezpiecznie i dumnie – słuchając dalszej części wystąpienia rektora ALK, który mówił: Wysokie miejsce szkoły w rankingu Perspektyw wskazuje, że jesteście państwo kreatorami przyszłości Polski, Europy i świata. Dlatego warto słuchać młodzieży, by poznać przyszłość nas wszystkich. Dziś młodzi poważnie traktują sprawy, które przedstawiciele starego świata ignorują: zrównoważony rozwój z poszanowaniem zasobów naturalnych planety, sprawiedliwość rozumiana jako realizowanie praw każdego człowieka, zjednoczenie świata.

W podobnym duchu zwracała się do zgromadzonych min. Barbara Nowacka, która podkreśliła, że dla państwa nie ma ważniejszego zadania niż zadbanie o przyszłość kraju, a nie byłoby tej przyszłości bez młodych osób wyposażonych we wspaniałe umiejętności i wiedzę, jakie daje im dobra szkoła: I ranking Perspektyw to spotkanie z tą naprawdę dobrą szkołą – zauważyła min. Nowacka. Dalej ministra stwierdziła, że wobec wyzwań współczesnego świata i wobec problemów, jakie ma nasz kraj po pandemii i w dodatku granicząc z terenem objętym wojną, szkoła musi zapewnić młodym ludziom spokój, bezpieczeństwo i stabilność. – Nie potrzebujemy rewolucji, potrzebujemy mądrych ewolucji. Kończymy też z partyjniactwem kuratoriów, bo szkoła musi liczyć na pomoc kuratora, młodzież musi się czuć w szkole wolna, a nie represjonowana – deklarowała min. Nowacka.

W czasie Gali Rankingu nie mogło zabraknąć wystąpienia Waldemara Siwińskiego, twórcy polskich rankingów edukacyjnych, który mówił: – Tradycyjnie już w czasie tego wydarzenia odczuwam wzruszenie, gdy myślę, że kiedy wiele lat temu inicjowałem rankingi edukacyjne z bardzo prozaicznego powodu: szukając dobrego liceum dla córki, nie przypuszczałem nawet, że ranking to tak potrzebne narzędzie dla kolejnych pokoleń młodzieży i rodziców przy wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.

Na ważne kwestie zwrócił też uwagę prof. Ryszard Koziołek, przewodniczący Kapituły Rankingu, rektor Uniwersytetu Śląskiego, który mówił m.in.: – Z różnych powodów chodzimy do szkoły, ale wielką liczbę tych powodów można zamknąć między dwoma biegunami. Pierwszy najlepiej odzwierciedla ranking Perspektyw: chodzimy do szkoły, żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki i osiągnąć sukces. Ale jest też biegun drugi: szkoła jako wspólnota, miejsce, gdzie przebywamy razem. I z jakichś tajemniczych powodów uczenie się razem jest skuteczniejsze niż osobno. A przy tej okazji ćwiczymy ze sobą rozmaite formy bycia, bo szkoła jest najważniejszym miejscem edukacji obywatelskiej i sztuki pokojowego, dobrego życia razem.

W czasie Gali XXVI Rankingu Liceów i Techników ogłoszone też zostały wyniki Rankingu Liceów Warszawskich i szczególnie do tych szkół kierowała swoje słowa Renata Kaznowska, wiceprezydentka m.st. Warszawy: – Dziękuję wszystkim nauczycielom nie tylko za to że uczycie, ale też oddajecie swoje serce i empatię, nierzadko jesteście takimi życiowymi i duchowymi przewodnikami dla młodzieży. A młodym ludziom gratuluję, nie tylko tych miejsc na podium, bo wszyscy mamy swoje wyniki, osiągamy w czymś sukcesy.

Zwycięzcami Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024 są: XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (najlepsze liceum) oraz Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie (najlepsze technikum).

W 26. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy analizowały wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu (szkoły, w których maturę w maju 2023 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej). W pełnej wersji publikacji dostępnej na stronie Perspektywy.pl Czytelnicy znajdą listę 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników.

Magda Tytuła

Pełne wyniki Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024:

licea.perspektywy.pl

technika.perspektywy.pl

Fot. Anita Kot

Zdjęcia można pobrać pod tym linkiem

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!