MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Politechnika Kijowska KPI honoruje wybitnego polskiego uczonego, prof. Wojciecha Świętosławskiego. 5 października na uczelni, w obecności delegacji Politechniki Warszawskiej, z udziałem Ambasadora RP na Ukrainie Henryka Litwina odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod pomnik Profesora, absolwenta KPI, rektora Politechniki Warszawskiej w latach 1928/1929.

Wybitny naukowiec, autor wielu odkryć i opracowań w zakresie chemii był jednym z czternastu polskich wychowanków Politechniki Kijowskiej w okresie przed drugą wojną światową. Pomnik naszego rodaka stanie obok pomnika Mendelejewa.

Urodzony w 1881 r. w Kiryjówce na Wołyniu profesor Wojciech Świętosławski lata szkolne i akademickie spędził w Kijowie. Studiował na Wydziale Chemicznym Politechniki Kijowskiej, którą ukończył w 1906 r. z tytułem inżyniera technologa i otrzymał asystenturę na uczelni. Od 1910 r. przebywa w Moskwie, gdzie na tamtejszym uniwersytecie kieruje Laboratorium Termochemicznym im. Ługinina. Rok później zostaje docentem Uniwersytetu Moskiewskiego. Po pierwszej wojnie światowej rezygnuje z profesury na tej uczelni i w 1918 r. przyjeżdża do odrodzonej Polski na czele delegacji Polskiego Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny, który pomaga rzeszom emigracji powrót do kraju.

W tym samym roku rozpoczyna pracę naukową na Politechnice Warszawskiej obejmując Katedrę Chemii Fizycznej. Wkrótce zostaje dziekanem Wydziału Chemicznego. W latach 1928-1929 pełni funkcję rektora Politechniki Warszawskiej.

Pracę naukowo-badawczą łączy z działalnością społeczną i polityczną. W latach 1935-1936 był ministrem wyznań religijnych i oświecenia, do 1939 r. zasiadał w Senacie RP. W 1946 r., po latach wojny spędzonych w USA, wrócił do kraju. Pracę naukową kontynuował na Politechnice Warszawskiej i Uniwersytecie Warszawskim.

Prof. Wojciech Świętosławski był przykładem bliskich więzi między uczonymi polskimi i ukraińskimi. KPI i Politechnika Warszawska dają świadectwo, że współpraca ta jest dziś żywa i rozwija się.  Pomnik prof. Świętosławskiego na terenie KPI będzie symbolem tej współpracy.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt