MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Mamy już wstępną informację na temat wyników egzaminu gimnazjalnego. Do kwietniowego testu przystąpiło ponad 388 tysięcy spośród  390 758 uczniów klas trzecich.

Gimnazjaliści już po raz drugi pisali egzamin w nowej wersji. Składały się na niego 2 testy z części humanistycznej, dwa z części matematyczno-przyrodniczej oraz jeden język obcy do wyboru.

Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że duży odsetek gimnazjalistów opanował jedną z trudniejszych umiejętności ujętych w wymaganiach ogólnych zawartych w nowej podstawie
programowej z matematyki, tj. umiejętność modelowania matematycznego – czytamy w opublikowanym przez CKE dokumencie. Ponadto uczniowie dobrze poradzili sobie, z czytaniem ze zrozumieniem oraz interpretacją wykresów. W testach z języków obcych osiągali wysokie punkty w zadaniach związanych ze słuchaniem.

To z czym mieli problem, to krytyczna analiza przebiegu doświadczenia chemicznego, czy dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych w zjawiskach fizycznych. Na teście z matematyki najtrudniejsze okazało się przeprowadzenie samodzielnego rozumowania matematycznego, a na egzaminie z języków obcych, zabrakło umiejętności pisania wypowiedzi.

Średnie wyniki testów:

  • Część humanistyczna z zakresu historii – 58%
  • Część humanistyczna z zakresu języka polskiego – 62%
  • Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 59%
  • Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki – 48%
  • Język angielski – poziom podstawowy – 63%
  • Język angielski – poziom rozszerzony – 45%

Najlepiej poszło więc uczniom na teście z języka polskiego. Najwyższe wyniki osiągali gimnazjaliści z większych miast.

O tym, które zadania okazały się najtrudniejsze, a z którymi większość uczniów nie miała problemu można przeczytać w pełnym raporcie CKE.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt