MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


Mamy już wstępną informację na temat wyników egzaminu gimnazjalnego. Do kwietniowego testu przystąpiło ponad 388 tysięcy spośród  390 758 uczniów klas trzecich.

Gimnazjaliści już po raz drugi pisali egzamin w nowej wersji. Składały się na niego 2 testy z części humanistycznej, dwa z części matematyczno-przyrodniczej oraz jeden język obcy do wyboru.

Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że duży odsetek gimnazjalistów opanował jedną z trudniejszych umiejętności ujętych w wymaganiach ogólnych zawartych w nowej podstawie
programowej z matematyki, tj. umiejętność modelowania matematycznego – czytamy w opublikowanym przez CKE dokumencie. Ponadto uczniowie dobrze poradzili sobie, z czytaniem ze zrozumieniem oraz interpretacją wykresów. W testach z języków obcych osiągali wysokie punkty w zadaniach związanych ze słuchaniem.

To z czym mieli problem, to krytyczna analiza przebiegu doświadczenia chemicznego, czy dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych w zjawiskach fizycznych. Na teście z matematyki najtrudniejsze okazało się przeprowadzenie samodzielnego rozumowania matematycznego, a na egzaminie z języków obcych, zabrakło umiejętności pisania wypowiedzi.

Średnie wyniki testów:

  • Część humanistyczna z zakresu historii – 58%
  • Część humanistyczna z zakresu języka polskiego – 62%
  • Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 59%
  • Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki – 48%
  • Język angielski – poziom podstawowy – 63%
  • Język angielski – poziom rozszerzony – 45%

Najlepiej poszło więc uczniom na teście z języka polskiego. Najwyższe wyniki osiągali gimnazjaliści z większych miast.

O tym, które zadania okazały się najtrudniejsze, a z którymi większość uczniów nie miała problemu można przeczytać w pełnym raporcie CKE.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!