MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


od lewej: Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki, Wioletta Krzyżanowska, Mazowiecki Kurator Oświaty, Barbara Nowacka, ministra edukacji, Dorota Łoboda, posłanka na Sejm RP.

Minister Edukacji Barbara Nowacka wręczyła powołanie Wioletcie Krzyżanowskiej, która 1 marca br. wygrała konkurs na pełnienie funkcji Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W wydarzeniu uczestniczył Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski. Uroczystość odbyła się 12 marca w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.

Nowo powołana kurator będzie uczestniczyć w debacieRozwijanie kompetencji społecznych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – jak to robić skutecznie”, otwierającej 40. Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2024 (15 marca, godz. 9.30, sala D w centrum EXPO XXI)

Wioletta Krzyżanowska od 8 stycznia br. pełniła obowiązki Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a 1 marca br. wygrała konkurs na pełnienie funkcji Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Z oświatą związana od 1994 roku, a od 2007 roku pełniła funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie. Inicjatorka oceniania kształtującego, szkoły bez obowiązkowych prac domowych, metody projektu i „zielonego ołówka”. Popularyzatorka kultury szkolonej opartej na rozwoju wzajemnych relacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem.

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku pedagogika w zakresie kształcenia zintegrowanego, które ukończyła z wyróżnieniem. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania placówką oświatową, doradztwa zawodowego i personalnego oraz kadrowo-płacowego.

Laureatka wielu nagród i wyróżnień, w tym w latach 2012, 2017, 2021 – Sapere Auso Nagroda Prezydenta m. st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wielokrotnie nagradzana Nagrodą Burmistrza Dzielnicy Ursynów za szczególne osiągnięcia na rzecz ursynowskiej oświaty. W roku 2018 otrzymała Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka nadaną przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

Kurator oświaty

Kurator oświaty realizuje politykę oświatową państwa, a także m.in. sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami i przedszkolami, wspomaga dyrektorów w doskonaleniu jakości pracy szkół i placówek, współpracuje z samorządem terytorialnym przy tworzeniu regionalnej polityki oświatowej, organizuje olimpiady, konkursy. Współdziała z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i bibliotekami pedagogicznymi. Wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, bierze udział w  przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej, nadzoruje organizację wypoczynku dzieci i młodzieży i współpracuje z organami jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek.

Fot. Ministerstwo Edukacji Narodowej

Źródło: https://www.gov.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!