MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Prof. dr hab. Marcin Moniuszko, obecny prorektor ds. nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, został rektorem UMB na lata 2024-2028. Podczas głosowania 15 marca br. uzyskał poparcie wszystkich głosujących elektorów!

- Jesteśmy dumni z miejsca, w którym jesteśmy, a UMB jest wyśmienitym ambasadorem miasta i regionu w Polsce i za granicą. UMB ma naprawdę wiele do zaoferowania naszym studentom, naszym pacjentom, naszej społeczności – dziękował za otrzymanie mandatu zaufania.

W swojej wizji strategicznego rozwoju uczelni, prof. Moniuszko na pierwszym miejscu postawił konieczność utrzymania wysokiej jakości kształcenia studentów wszystkich kierunków. Zaznacza jednocześnie, że: - Każde nasze działanie musi prowadzić do pacjenta”. Dla rektora-elekta istotne jest, by UMB nie zeszło z obranych torów: lidera medycyny przyszłości i rozwoju innowacyjnych obszarów badawczych, obejmujących m. in. wykorzystanie technologii wielkoskalowych, jak genomika, rozwój metod sztucznej inteligencji w medycynie, dalsze wspieranie medycyny prewencyjnej, badań populacyjnych, oraz wspierania indywidualnych i zespołowych działań i ambicji naukowców.

Do najważniejszych zadań uniwersytetu rektor-elekt zalicza rozbudowę bazy dydaktycznej uczelni oraz bazy klinicznej przeciążonych szpitali uniwersyteckich, które pełnią szereg kluczowych ról w regionalnym systemie ochrony zdrowia.

Prof. dr hab. Marcin Moniuszko jest absolwentem UMB, w 1999 r. ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku lekarskim. Po studiach odbył kilka zagranicznych staży naukowych, między innymi przez 3 lata pracował w Stanach Zjednoczonych, w prestiżowym Narodowym Instytucie Raka (National Cancer Institute, Bethesda), uczestnicząc w finansowanych przez amerykański rząd badaniach nad szczepionką przeciwko wirusowi HIV. W 2004 r. został laureatem Stypendium Tygodnika Polityka, a w 2005 - stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, w 2010 - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, a w 2016 na podstawie całości dorobku naukowego otrzymał tytuł profesora. Jest specjalistą chorób wewnętrznych (od 2009 r.) i alergologii (od 2014 r.).

Od 2004 r. pracuje w Klinice Alergologii i Chorób Wewnętrznych, od 2018 r. jest jej kierownikiem. W 2012 r. stworzył w UMB Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji. Od 2016 r. był prorektorem ds. nauki, od 2019 - prorektorem ds. nauki i rozwoju UMB.

Był też kierownikiem projektu Komisji Europejskiej Cofund w programie Horyzont 2020. Jest współautorem koncepcji powstania Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie UMB. Jest też głównym autorem wyróżnionego przez zagraniczny panel ekspertów w ramach konkursu Inicjatywna Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB) wniosku zawierającego koncepcję rozwoju naukowego UMB.

Od 2018 r. jest członkiem Zarządu Głównego, a od 2021 pełni funkcję wiceprezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Aktywnie działa w strukturach Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Towarzystwa Internistów Polskich. W latach 2019-2024 był przewodniczącym Rady Agencji Badań Medycznych.

Profesor Moniuszko jest recenzentem międzynarodowych czasopism o tematyce immunologicznej, alergologicznej i onkologicznej, a także autorem i współautorem licznych prac opisujących rolę zmian profilu genomowego i metabolomowego w patogenezie, przebiegu i odpowiedzi na leczenie szeregu chorób cywilizacyjnych.

Interesuje się popularyzacją nauki i medycyny, historią, muzyką, fotografią krajobrazową Podlasia oraz promowaniem historii i kultury regionu.

umb.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!