MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


26 marca 2024 r. w Centrum Prasowym PAP odbyła się inauguracja inicjatywy „Zielona Koalicja dla Zdrowia”, do której przystąpiła Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. To platforma współpracy na rzecz zmian w sektorze ochrony zdrowia.

Zmiany klimatyczne i środowiskowe stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, dlatego organizatorzy projektu chcą dążyć do zmniejszenia szkód środowiskowych i wspierać innowacyjne rozwiązania w sektorze ochrony zdrowia. Zadaniem koalicji jest poprawa jakości zrównoważonego zarządzania, wymiana wiedzy oraz promowanie najlepszych praktyk.

Pomysłodawcą projektu jest Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO we współpracy z Zakładem Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

„Porozumienie o współpracy, jakie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zawarła z Zieloną Koalicją dla Zdrowia, podkreśla zaangażowanie uczelni w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i zdrowia publicznego. Wiodącą rolę w rozwijaniu współpracy z Zieloną Koalicją dla Zdrowia będzie odgrywać Zakład Innowacji w Ochronie Zdrowia kierowany przez dr hab. Barbarę Więckowską, prof. SGH. Zakład ten, będąc w awangardzie badań i rozwoju w dziedzinie zdrowia, zamierza ściśle współdziałać z Zieloną Koalicją dla Zdrowia, aby wprowadzać innowacje, które mogłyby przyczynić się realnie do poprawy stanu zdrowia i ochrony środowiska w Polsce – powiedział rektor i profesor SGH dr hab. Piotr Wachowiak.

– Think Tank #SGH dla ochrony zdrowia, poprzez aktywną analizę i doradztwo, będzie wspierać tworzenie strategii zdrowotnych, które będą odpowiedzią na współczesne wyzwania. SGH jako czołowa uczelnia ekonomiczna w Polsce od dawna przykłada wielką wagę do kwestii zdrowia i zagadnień ochrony środowiska. Kongres Gospodarka i Zdrowie oraz inicjatywa Indeksu Zdrowych Miast, w których realizację zaangażowała się SGH, to przykład dążenia do połączenia działań na rzecz ochrony zdrowia z zasadami społecznej odpowiedzialności. Liczymy, że wspólne działania podejmowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Zieloną Koalicję dla Zdrowia przyczynią się do budowania zdrowych, zrównoważonych społeczności, stając się wzorem odpowiedzialności i źródłem innowacji dla przyszłych pokoleń”.

Cele Zielonej Koalicji dla Zdrowia są ambitne, ale możliwe do zrealizowania, a wspomniane wyżej zmiany konieczne. Wspólnie z instytucjami publicznymi, placówkami ochrony zdrowia, biznesem i nauką będziemy dążyć do wprowadzania pozytywnych zmian w sektorze ochrony zdrowia. Inicjatywa została objęta patronatem ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz m. st. Warszawy.

Źródło: gazeta.sgh.waw.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!