MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Siedem milionów złotych – tyle wynosi budżet „Generacji Przyszłości”, programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla szczególnie uzdolnionych studentów.

„Generacja Przyszłości” to nowy program, wspierający wybitnych studentów. Adresowany jest do studiujących na naszych uczelniach młodych wynalazców, konstruktorów, programistów, innowatorów, a także studentów tworzących nowoczesne rozwiązania biznesowe, którzy reprezentują Polskę na międzynarodowych zawodach i konkursach – mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Studenci mogą w programie otrzymać wsparcie indywidualne w wysokości nawet 100.000 zł lub zespołowe – do 500.000 zł. Otrzymane pieniądze będą mogli przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych m.in. z wyjazdami na światowe zawody, ale też dobre przygotowanie do konkurowania z rówieśnikami z innych państw, zakup drobnej aparatury naukowo-badawczej, odczynników lub innych środków niezbędnych do realizacji projektu. O przyznanie funduszy może ubiegać się podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub zespół studentów. Każdy wniosek  zostanie oceniony przez specjalny zespół.

Chcemy inwestować w naszych liderów przyszłości. Program ma pomóc studentom w odważnym konkurowaniu z kolegami z innych krajów w prestiżowych konkursach i zawodach, a jednocześnie wspierać ich w rozwijaniu obiecujących projektów naukowych oraz osiąganiu sukcesów komercyjnych – dodaje profesor Kudrycka.

Wsparcie mogą otrzymać studenci, którzy nie ukończyli 25. roku życia, a szczególnie premiowani będą studenci będący laureatami nagród lub wyróżnień w olimpiadach i konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym w czasie studiów oraz wcześniej w szkole ponadgimnazjalnej.

O rozpoczęciu naboru wniosków w konkursie MNiSW poinformuje wkrótce.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt