MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


The Global Network for Advanced Management (GNAM), konsorcjum wiodących szkół biznesu z całego świata, rozszerza zasięg o Europę Środkowo-Wschodnią, zapraszając Akademię Leona Koźmińskiego jako swojego 32 członka. Konsorcjum powstało w celu napędzania innowacji i tworzenia wartości dodanej w ramach sieci czołowych uczelni. Akademia Leona Koźmińskiego dołącza jako instytucja reprezentująca Europę Środkowo-Wschodnią, zaznaczając tym samym geograficzną ekspansję GNAM oraz zaangażowanie na rzecz ciągłego rozwoju i poszukiwania nowych rozwiązań.

The Global Network for Advanced Management łączy najlepsze szkoły biznesu z całego świata. Wykorzystując nowoczesne technologie i budując silne relacje, wywiera transformacyjny wpływ na edukację, szczególnie w dziedzinie zarządzania. Jedynym z przykładów są organizowane przez konsorcjom Global Network Weeks, dające studentom oraz kadrze naukowej unikalną możliwość intensywnego rozwoju w innej uczelni – poprzez udział w zajęciach, wizyty w lokalnych przedsiębiorstwach oraz spotkania z międzynarodowymi ekspertami. Konsorcjum założone przez Yale School of Management obejmuje obecnie wiodące szkoły biznesu ze wszystkich regionów świata, z silną europejską reprezentacją – ESMT Berlin, HEC Paris, IE Business School oraz SDA Bocconi School of Management.

Serdecznie witamy Akademię Leona Koźmińskiego – wyjątkową uczelnię o międzynarodowej renomie, oferującą ogromne możliwości dla studentów, kadry naukowej i dydaktycznej, pracowników oraz absolwentów – w Global Network for Advanced Management” powiedział Jörg Rocholl, Prezydent ESMT i przewodniczący Komitetu Sterującego GNAM. „Koźmiński wnosi do naszego konsorcjum wiedzę, doświadczenie oraz inspirującą perspektywę na przywództwo. Oprócz bycia doskonałą szkołą biznesu, wyróżnia się sposobem łączenia nauki z praktycznym punktem widzenia. Jako najlepsza szkoła biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej jest silnie zinternacjonalizowaną uczelnią, przyciągającą studentów i kadrę z całego świata.”

Profesor Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, podkreślił: „Koźmiński z dumą dołącza do wspaniałej, niezwykle prestiżowej i nieustannie ewoluującej sieci wiodących szkół biznesu z całego świata. Global Network jest doskonałym forum do dzielenia się najlepszymi praktykami i rozwijania inicjatyw w zaawansowanej edukacji. Szczególnie cenimy globalny zasięg sieci, który jest bliski naszemu sposobowi myślenia o edukacji biznesowej. Dołączenie do Global Network ma również ogromne znaczenie dla naszej dalszej internacjonalizacji oraz zapewniania możliwości rozwoju i wymiany wiedzy dla naszej społeczności.”

Członkostwo w Global Network for Advanced Management jest kluczowym elementem umiędzynarodowienia uczelni oraz wyrazem zaangażowania w globalne inicjatywy edukacyjne i badawcze. Uczelnie członkowskie zyskują możliwości akademickiej współpracy, wymiany doświadczeń oraz organizacji konferencji i seminariów. Współpracując z instytucjami edukacyjnymi na całym świecie, wspierają wymianę studentów i kadry. Bycie częścią Global Network zapewnia również dostęp do zasobów edukacyjnych oferowanych przez inne uczelnie w sieci, w tym kursów online, materiałów dydaktycznych i baz danych. Studenci zyskują możliwość uczestniczenia w międzynarodowych programach wymiany i stażach za granicą. Global Network promuje ponadto różnorodność, wspierając otwarte i tolerancyjne środowisko akademickie.

Kerwin Charles, Dziekan Yale School of Management podkreślił, „Dołączenie najlepszej szkoły biznesu z Europy Środkowo-Wschodniej do Global Network to dla nas ważny moment, kamień milowy w historii GNAM. Ta ekspansja nie tylko wzbogaca naszą różnorodność i perspektywę, ale także podkreśla znaczenie współpracy międzyregionalnej w kształtowaniu liderów przyszłości w szybko zmieniającym się globalnym krajobrazie.”

Źródło: kozminski.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!