MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Prorektor z Politechniki Białostockiej będzie kierować pracami 13-osobowego zespołu doradczego ds. polityki otwartego dostępu do danych badawczych finansowanych ze środków publicznych.

Dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB, prorektor ds. kształcenia Politechniki Białostockiej, została przewodniczącą zespołu doradczego Ministra Nauki do spraw polityki otwartego dostępu do danych badawczych finansowanych ze środków publicznych. Będzie kierowała pracami organu, którego głównym zadaniem jest analiza i konsultacja opracowywanego przez resort dokumentu, określającego zasady cyfrowego udostępniania treści publikacji naukowych oraz wyników badań finansowanych ze środków publicznych, w celu umożliwienia ich bezpłatnego wykorzystania przez naukowców, studentów, przedsiębiorców i całe społeczeństwo (Open Access).

Jestem ogromną zwolenniczką idei otwartej nauki, dlatego z entuzjazmem podchodzę do pracy w zespole, który będzie miał wpływ na kształtowanie polityki państwa w tym temacie. Jestem gotowa podjąć to wyzwanie i działać na rzecz popularyzacji zasad otwartego dostępu do danych badawczych. Wprowadzenie regulacji polskiego obszaru tych zasobów, umożliwi oficjalne włączenie naszego kraju w europejski system otwartej nauki. Zapraszam do śledzenia postępów prac zespołu, a także do aktywnego udziału we wspólnym kształtowaniu polityki otwartego dostępu do danych badawczych – mówi dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB.

Główne zadania 13-osobowego Zespołu doradczego do spraw polityki otwartego dostępu do danych badawczych finansowanych ze środków publicznych to:

  1. Opracowanie Strategii. Przewodzenie procesowi opracowywania strategii dotyczącej otwartego dostępu do danych badawczych, zgodnie z wytycznymi określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz inne właściwe organy.
  2. Koordynacja Działań. Koordynacja działań zespołu oraz współpraca z różnymi instytucjami naukowymi, agencjami finansującymi badania oraz innymi zainteresowanymi podmiotami w celu promowania zasad otwartego dostępu.
  3. Wsparcie Edukacyjne. Zapewnienie wsparcia edukacyjnego dla jednostek naukowych i uczelni w zakresie opracowania i wdrożenia polityk otwartego dostępu.
  4. Monitorowanie Postępów. Monitorowanie postępów w realizacji celów polityki otwartego dostępu oraz regularne raportowanie wyników.
  5. Promocja Idei. Promowanie idei otwartego dostępu do danych badawczych w społeczności naukowej oraz społeczeństwie.

Więcej informacji koncepcji otwartego dostępu (Open Access) można przeczytać na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gov.pl

pb.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!