MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Prof. dr hab. Marzenna Weresa, dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej, Kolegium Gospodarki Światowej SGH została wybrana na przewodniczącą Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN.

21 marca 2024 odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN konstytuujące nowy skład KNE PAN na kadencję 2024-2027.

Po wybraniu Komisji Skrutacyjnej nastąpił wybór przewodniczącego Komitetu; głosowanie było tajne, zwykłą większością głosów.

Marzenna Anna Weresa, profesor nauk ekonomicznych, od 2005 r. dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej; w kadencji 2016–2020 dziekan Kolegium Gospodarki Światowej SGH; w latach 1999–2000 pracownik naukowy University College London; tytuł profesora uzyskała w 2014 r.; 2002 r. – habilitacja: nauki ekonomiczne – ekonomia; 1995 r. – doktorat: nauki ekonomiczne – ekonomia; 1988 r. – magister na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS/SGH.

Autorka ponad 150 publikacji naukowych. Kierownik wielu projektów badawczych; udział w ponad 20 projektach międzynarodowych. współpracowała m.in. z Harvard Business School, Stanford University, Manchester Metropolitan University, Universitteit Maastricht, Northeastern Illinois University.

Zainteresowania naukowe: stosunki gospodarcze Polski z zagranicą, innowacyjność i transfer technologii, zagraniczne inwestycje bezpośrednie, handel zagraniczny, konkurencyjność gospodarek, regionów i przedsiębiorstw.

Źródło: gazeta.sgh.waw.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!