MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Dr hab. Artur Zimny, prof. ANS, obecny rektor Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, został jednogłośnie wybrany 26 marca br. przez Kolegium Elektorów na rektora ANS, na kolejną, czteroletnią kadencję 2024-2028. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Dr hab. Artur Zimny jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (licencjat w zakresie finansów i zarządzania organizacjami, 2002) i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (magister w zakresie gospodarki przestrzennej, 2003). W 2007 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), a w 2018 r. stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (Uniwersytet w Białymstoku).

Od ponad 20 lat jest pracownikiem konińskiej uczelni, w której uzyskał kolejne stopnie awansu zawodowego. Pracę rozpoczynał jako pracownik administracyjny, zatrudniony na stanowisku referenta ds. promocji, a obecnie jest nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku profesora uczelni. W latach 2011-2015 pełnił funkcję dziekana wydziału, w latach 2015-2020 funkcję prorektora ds. kształcenia, a od 2020 roku jest rektorem ANS w Koninie.

Pełni funkcję skarbnika Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (od 2020 r.) i zastępcy przewodniczącego Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych (od 2022 r.). Jest członkiem Rady Izby Gospodarczej Wielkopolski Wschodniej (od 2015 r.) i Podkomitetu ds. Wielkopolski Wschodniej przy Komitecie Monitorującym Program FEW 2021-2027 (od 2023 r.).

Jego zainteresowania naukowe obejmują problematykę rozwoju społeczno-gospodarczego i rozwoju zrównoważonego, inwestycji i gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym monografii pt. „Publiczne uczelnie zawodowe w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce”, w której zaprezentował modele funkcjonowania tych uczelni i ich roli we wzmocnieniu rozwoju miast, powiatów i subregionów, na terenie których są zlokalizowane.

ans.konin.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!