MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Prof. dr. hab. Wojciech Strzyżewski, obecny rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, ponownie został 26 marca br. wybrany na funkcję rektora, na kadencję 2024-2028. Był jedynym kandydatem, zgłoszonym przez Radę Uczelni.

- Moim najważniejszym zadaniem na kolejną kadencję będzie umocnienie pozycji naukowej uniwersytetu. Aby to zrobić opracujemy strategię rozwoju dyscyplin naukowych w instytutach. Ważne będzie też nadanie większej autonomii instytutom w zakresie nadawania stopni naukowych i zwiększenie udziału naukowców z Uniwersytetu Zielonogórskiego w krajowych i zagranicznych komitetach oraz zespołach naukowych. Od lat staramy się o umiędzynarodowienie badań naukowych i kształcenia - w dalszym ciągu będzie to jeden z naszych priorytetów. Przed nami również ważne zadanie zwiększenia wymiany międzynarodowej pracowników i studentów, modernizacja programów studiów zgodnie z wymogami gospodarki i życia społeczno-kulturalnego oraz tworzenie unikatowych kierunków studiów, które przyciągną na naszą uczelnię maturzystów z całego kraju. Chciałbym też w nadchodzących latach poprawić wyposażenie badawczo-dydaktyczne i wybudować Centrum Kształcenia Przedklinicznego dla kierunków medycznych. Nie zapominamy też o poprawie warunków bytowych naszych studentów – planuję modernizację i remonty kolejnych akademików, a w odnowionym akademiku Vicewersal powstanie Centrum Kultury Studenckiej – mówił o swoim programie na kadencję 2024-2028, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski.

Prof. Strzyżewski (ur. w 1960 r.) jest absolwentem historii zielonogórskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w 1985 r. Od 1984 r. był zatrudniony w Instytucie Historii. W 1990 r. obronił rozprawę doktorską, w 1999 r. uzyskał habilitację w zakresie historii nowożytnej. W 2010 r. został mu nadany tytuł profesora nauk humanistycznych. Pełnił wiele funkcji organizacyjnych, poczynając od kierownika Zakładu Historii XVI-XVIII wieku, zastępcy dyrektora Instytutu Historii, następnie dyrektora Instytutu Historii. W latach 2005-2012 był dziekanem Wydziału Humanistycznego UZ. W latach 2012-2020 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich, a w 2020 r. został wybrany na rektora UZ.

W prowadzonych od lat badaniach zajmuje się naukami pomocniczymi historii i dziejami wczesnonowożytnymi XVI-XVIII w. Jest uznanym w Polsce ekspertem w zakresie heraldyki. Opracował kilkadziesiąt projektów herbów i flag dla różnych jednostek samorządowych (w tym herbu i flagi województwa lubuskiego). Jest dwukrotnym laureatem nagrody za najlepszą w Polsce książkę z zakresu heraldyki, autorem ponad 180 publikacji naukowych, w tym dziesięciu monografii. Szczególne znaczenie, z racji miejsca urodzenia i życia oraz prowadzonych badań, ma dla niego historia regionalna, zwłaszcza dzieje miast w północnej części Dolnego Śląska i historia szlachty śląskiej. Wspiera badania regionalistów i lokalnych towarzystw pasjonatów historii.

uz.zgora.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!