MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Fundacja British Council opublikowała długo wyczekiwany raport "Next Generation. What We Know: Women and Girls", który opisuje trendy i czynniki społeczne, polityczne oraz środowiskowe, mające wpływ na postawy kobiet w wieku 15 – 35 lat. W światowym badaniu Europę reprezentuje Polska.

Polki na rynku pracy: Z raportu Fundacji British Council jasno wynika, że – na wzmocnienie sytuacji społeczno-ekonomicznej Polek i umożliwienie im zajęcia stabilnego miejsca na rynku pracy wpływ ma polityka dotycząca opieki nad małymi dziećmi, czyli urlopy macierzyńskie, powrót do pracy i dostęp do opieki systemowej (żłobków i przedszkoli). Polki mówią wprost, że organizacje niechętnie zatrudniają kobiety z małymi dziećmi, opieka nad dziećmi jest często droga lub niedostępna, zwłaszcza na obszarach wiejskich, a pogodzenie pracy z opieką nad dziećmi stanowi wyzwanie dla pracujących kobiet. To skłania wiele z nich do pozostania w domu i wychowywania dzieci.

Role społeczne i światopogląd: Na poziomie ogólnym w swoich wypowiedziach osoby biorące udział w wywiadach zauważają, że kobiety nadal są kojarzone z pełnieniem tradycyjnych ról opiekunek. Taki stereotyp wpływa na to, jakie przedmioty dziewczęta chętniej wybierają w szkole, a ostatecznie na zawody, które wykonują młode kobiety. Dominującymi zawodami, które rozumiane są jako typowo kobiece, są nauczanie i pielęgniarstwo. Systemowe kształtowanie postaw znaleźć można już podręcznikach dla szkół podstawowych, w których często zobaczymy wizerunek matki i córki gotujących w kuchni, podczas gdy ojcowie zabierają synów na przejażdżki rowerowe; kobiety są przedstawiane jako pielęgniarki, a mężczyźni jako lekarze, ale nie na odwrót.

Edukacja zawodowa: Niemal wszyscy młodzi Polacy mogą się pochwalić edukacją na poziomie przynajmniej średnim - ze wskaźnikiem 0.997 możemy założyć, że jedynie sytuacje losowe są powodem przerwania nauki, przed uzyskaniem dyplomu szkoły średniej. Wyraźnie widoczny jest powrót do edukacji zawodowej – młodzi ludzie ponownie zauważają, że wyszkolenie zawodowe jest realną alternatywą dla edukacji akademickiej i tradycyjnych uczelni. Rozumieją, że program nauczania zawodowego jest lepiej dostosowany do potrzeb rynku pracy.

Pełny raport dostępny jest na stronie: Next Generation: What we know on women and girls brief | British Council

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!