MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Czy wsparcie pracodawców jest konieczne, by niwelować nierówności płci i gender gap? Czy zmiany powinny zaczynać się w świadomości przyszłych pracownic, młodych kobiet? Są pracodawcy, którzy łączą te dwa podejścia, tworząc programy rozwoju kariery dla studentek – taki, jak Women’s Energy In Transition – Polish Edition, inicjatywa Grupy Dalkia Polska.

Pomimo postępu w kwestii równouprawnieniu płci, rynek pracy wciąż jest bardziej przychylny mężczyznom. Według Gender Equality Index opublikowanego przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE), Polska jest na 18. miejscu z 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej pod względem równości płci. Najniżej ocenionym obszarem, w którym jest widoczna różnica między kobietami i mężczyznami, jest praca. Mniejsza reprezentacja kobiet jest szczególnie widoczna w tak kluczowych dla świata branżach jak STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

„Wszystko mogłoby wyglądać inaczej, gdybym była mężczyzną” – powiedziała Dorota Chwieduk, profesor dr hab. inż. z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, podczas gali finałowej polskiej edycji programu Women’s Energy In Transition. Profesorka wspomniała, że jako studentka była jedyną kobietą w grupie. Dyskryminacja kobiet w tym obszarze gospodarki zaczynała się tuż po studiach. „Pamiętam pierwsze komentarze: jak kobieta może wypowiadać się na temat energetyki? Ale pamiętam też tę satysfakcję, kiedy na zagranicznym kongresie światowym mój referat został wybrany jako kluczowy do wygłoszenia w jednym z bloków tematycznych. To była duma. Kobiety są silne i potrafią przetrwać złe rzeczy, by finalnie odnieść sukces w męskim świecie” – dodała.

Męski sektor energetyki?

Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) oraz Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) kobiety zajmują jedynie 22% wszystkich miejsc pracy w sektorze produkcji i dystrybucji energii, z czego zaledwie 14% stanowisk menedżerskich i 32% wszystkich miejsc pracy w sektorze zawodowej energetyki odnawialnej, gdzie w 45% pełnią funkcje administracyjne. Tymczasem warto pamiętać o roli kobiet w kontekście globalnym.

Dziś w energetyce jest coraz więcej kobiet, dlatego wzorem naszej spółki we Francji już drugi raz zorganizowaliśmy program Women's Energy in Transition – Polish Edition. W energetyce dużo się zmienia, a my chcemy tworzyć środowisko różnorodne zarówno, jeśli chodzi o wiek, różne kultury, narodowości czy płeć. Osobiście uważam, że Polska dziś jest w trakcie dużego procesu zmian w tym temacie” – skomentował Jacek Chodkowski, dyrektor generalny Grupy Dalkia w Polsce.

Zasada równowagi jest podstawą w dziedzinie energetyki – dodaje – Tym bardziej więc bierzmy przykład i równoważmy udział płci w branży. Kobiety wnoszą w prace cenne wartości: niezwykłą energię, kreatywność i niezbędne dziś kompetencje relacyjne. A to przyczynia się do dialogu, co powinno być oczywistością w funkcjonowaniu każdej firmy, nie tylko z branży energetycznej” – podkreśla Jacek Chodkowski.

Dalkia wspiera kobiece talenty w energetyce

Dalkia Polska konsekwentnie wspiera kobiety oraz docenia ich rolę w sektorze energetyki. Dlatego w 2022 roku wraz z Politechniką Śląską zainaugurowała pierwszą polską edycję programu Women’s Energy In Transition. Inicjatywa wyróżnia najlepsze prace dyplomowe studentek i absolwentek z polskich uczelni napisane na tematy związane z energetyką i skupiające się na kluczowych aspektach transformacji energetycznej. Warto zaznaczyć, że program ma swoje korzenie we Francji, a jego zasięg został rozszerzony na Polskę ze względu na globalny charakter transformacji energetycznej oraz rosnące zapotrzebowanie na udział kobiet w tej branży.

II edycja wspierania kobiecych karier w Polsce

15 marca odbył się w Warszawie finał II edycji programu Women’s Energy In Transition – Polish Edition. Laureatki otrzymały nagrody pieniężne oraz atrakcyjne oferty stażu w Grupie Dalkia Polska.

Wydarzenie poprowadziła Aleksandra Karasińska, redaktorka naczelna Forbes Women, która wygłosiła power speech o tym, jak nie pozwolić, aby błędne przekonania kobiet na swój temat blokowały rozwój ich karier.

Program jest świadectwem zaangażowania naszej firmy w równość szans. Dzięki Women’s Energy In Transition – Polish Edition, chcemy pokazać, że sektor energetyczny jest otwarty na kobiety, ich pomysły, innowacyjność i zaangażowanie” – podkreśliła Ewa Gałecka, kierowniczka do spraw komunikacji i PR Grupy Dalkia Polska.

Finałowi programu towarzyszyła konferencja, w której udział wzięli przedstawiciele uczelni partnerskich wspierających inicjatywę. Dyskutowano o roli kobiet w energetyce i potrzebie systemowego wspierania ich karier przez pracodawców, m.in. w formie konkursów stażowych. „Jestem przekonana, że programy takie jak ten, na którego finale się spotykamy, mają realny wpływ na niwelowanie nierówności płci w branży energetycznej" tak inicjatywę Grupy Dalkia Polska oceniła profesorka Dorota Chwieduk.

Z kolei Wojciech Bujalski, dr hab. inż., prof. z Politechniki Warszawskiej, zwrócił uwagę na znaczenie praktycznego aspektu kształcenia i współpracy z przemysłem: „Programy stypendialne i możliwość zdobycia doświadczenia w projektach realizowanych przez przemysł są niezbędne, aby kształcić przyszłych inżynierów a później liderów branży, w tym kobiety" podkreślił.

W finale II edycji programu Women’s Energy In Transition – Polish Edition nagrody i wyróżnienia za wybitne prace dyplomowe, które przyczyniają się do rozwoju i transformacji sektora energetycznego, otrzymały:

  • I miejsce: Magdalena Przewoźniak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • II miejsce: Justyna Łaskawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • III miejsce – ex aequo: Urszula Derkacz, Politechnika Poznańska oraz Agnieszka Gierz, Politechnika Warszawska
  • Wyróżnienia: Aleksandra Hudek i Anna Komenda, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie: dalkiapolska.com

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!