MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Uniwersytet Warszawski zawarł porozumienie z południowokoreańskimi uczelniami KEPCO International Nuclear Graduate School (KINGS) i Pusan National University (PNU) oraz Korea Nuclear Association for International Cooperation (KNA). Dzięki niemu powstanie europejskie centrum szkoleniowe dotyczące energetyki jądrowej. Ośrodek zostanie utworzony na Wydziale Fizyki UW.

– Aby zbudować w Polsce sektor energetyki jądrowej, potrzebni są ludzie o solidnym wykształceniu. Mamy wielu zdolnych studentów i doktorantów, którzy mogą stać się ekspertami w tej dziedzinie. Dzięki współpracy z koreańskimi partnerami jest to możliwe. Jestem wdzięczny naukowcom z wydziałów Fizyki, Chemii i Orientalistycznego oraz uczelni koreańskich za ich otwartość, zaangażowanie i pracę na rzecz budowania wzajemnych relacji – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, podczas podpisania Memorandum of Understanding Concerning the Collaborative Education Program.

– Dzięki utworzeniu Nuclear Collaboration Center na UW powstanie hub, który będzie służył jako centrum szkoleniowe dla koreańskiej technologii jądrowej w całej Europie. Jest to dla nas zarówno wyróżnienie i docenienie, jak również zobowiązanie, ponieważ to Wydział Fizyki UW będzie źródłem know-how – zaznaczył prof. Krzysztof Turzyński, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Fizyki UW.

Polska-koreańska współpraca

Uniwersytet Warszawski zajmuje się kształceniem specjalistów dla polskiego sektora jądrowego od 2011 roku. Na początku w ofercie UW były takie kierunki jak energetyka i chemia jądrowa, później również radiofarmaceutyki i chemia jądrowa oraz radiogenomika, organizowane przez Wydział Chemii UW. Następnie na Wydziale Fizyki powstała specjalność fizyka reaktorów jądrowych na kierunku fizyka. W tym roku Wydział Fizyki UW uruchomi również trzyipółletnie studia inżynierskie z zakresu energetyki jądrowej.

UW rozwija współpracę dydaktyczną z uczelnią KINGS od lat. W lipcu 2020 roku zawarte zostało porozumienie, na podstawie którego co roku studenci UW zdobywają unikatowe kompetencje praktyczne. – Dzięki tej umowie nasi studenci odbywają semestralne pobyty w koreańskim Ulsan, gdzie mieści się siedziba KINGS. Należy pamiętać, że mówimy o uczelni, w pobliżu której znajduje się pięć rektorów jądrowych, więc jest to doskonała okazja, aby poznawać fizykę i technologie bezpośrednio u źródła – podkreśla prof. Krzysztof Turzyński.

14 listopada 2022 UW i KINGS podpisali porozumienie Collaborative Academic Program on Nuclear Power Plant Engineering and Technology, które zakłada poszerzenie współpracy obu uczelni dotyczącej kształcenia na odległość. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą uczestniczyć w kursach online, przygotowanych przez koreańskiego partnera. Więcej informacji 

Nowy kierunek z dofinansowaniem FERS

Projekt UW Uniwersytet Warszawski dla energetyki jądrowej. Utworzenie nowego kierunku i przemodelowanie istniejących ścieżek kształcenia związanych z energetyką jądrową otrzymał ponad osiem milionów zł dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021– 2027 (FERS).

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Wydział Fizyki UW. Projektem kieruje prof. Krzysztof Turzyński i prof. Agnieszka Korgul.

– Idea stworzenia Nuclear Collaboration Center powstała podczas zeszłorocznej wizyty prezydenta Korei Południowej w Polsce i jego rozmowy z rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. Razem z prof. Agnieszką Korgul przygotowaliśmy wniosek do programu FERS i otrzymaliśmy finansowanie – ponad 8 mln zł – na uruchomienie nowego kierunku dotyczącego energetyki jądrowej. Prawie 3,5 mln zł zostanie przeznaczone na stypendia dla studentów i wynagrodzenie staży studenckich – wyjaśnia prof. Krzysztof Turzyński, dodając: – Staże będą też realizowane we współpracy z krajowymi jednostkami sektora jądrowego, Narodowym Centrum Badań Jądrowych, Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej, Zakładem Unieszkodliwiana Odpadów Promieniotwórczych i Polskimi Elektrowniami Jądrowymi.

Nowy kierunek na UW powstanie m.in. we współpracy z koreańskimi partnerami. Przemodelowaniu ulegnie też specjalność fizyka reaktorów jądrowych na studiach drugiego stopnia. Wsparciem zostanie objętych 170 osób studiujących rozpoczynających kształcenie między 2024/2025 a 2028/2029.

– Ogromną wartością programów kształcenia w ramach projektu będzie włączenie w ich tworzenie, a po części także w realizację, bogatego doświadczenia kadry akademickiej KEPCO International Nuclear Graduate School specjalizującej się i wykorzystującej w dydaktyce praktyczną wiedzę o reaktorach typu AP1000 i AP1400 , czyli takich, które będą wykorzystywane w elektrowniach jądrowych zaplanowanych do budowy w Polsce – wyjaśnia prof. Agnieszka Korgul, współtwórczyni i zastępczyni kierownika projektu.

– Studenci UW, oprócz tego, że mogą tam wyjechać na semestr, będą mogli też jeździć na szkoły letnie, to będzie taka zintensyfikowana forma kształcenia. To zapewnia unikatowe kontakty i specjalistyczną wiedzę i do tej pory te szkoły cieszyły się dużym powodzeniem – dodaje prof. Turzyński.

W ramach projektu zaplanowano doposażenie pracowni naukowej na Wydziale Fizyki w nowe źródło neutronowe typu AmBe, co pozwoli na sprawną realizację wysokiej jakości kształcenia. Aparatura zostanie zaprojektowana w sposób umożliwiający jednoczesne wykonywanie przez studentów indywidualnych ćwiczeń laboratoryjnych, a zakup umożliwi dodatkowo przygotowanie nowych stanowisk pomiarowych.

Źródło: uw.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!