MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


fot. Collegium Humanum

Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych nie będzie uznawać dyplomów MBA uzyskanych w Collegium Humanum w procesie opiniowania kandydatów do rad nadzorczych — poinformowało 27 marca Centrum Informacyjne Rządu. Perspektywy decyzję w sprawie studiów „MBA” w tej uczelni podjęły wiele miesięcy temu, nie uwzględniając ich w naszym Rankingu MBA, gdyż nie spełniały kryteriów wejścia.

W opublikowanym 29 lutego br. Rankingu MBA Perspektywy 2024 nie znalazł się żaden program prowadzony przez Collegium Humanum, gdyż nie spełniały one kryteriów wejścia do Rankingu: studia trwają przynajmniej dwa semestry, a ich program obejmuje co najmniej 300 godzin zajęć; program ukończyły co najmniej dwa roczniki absolwentów; uczelnia prowadząca program była sklasyfikowana w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023.

Trwająca od 21 lutego afera Collegium Humanum zatacza coraz szersze kręgi, pojawiają się kolejne zarzuty wobec rektora tej uczelni (m.in. o mobbing), jednak pierwsze zarzuty dotyczyły handlu dyplomami na masową skalę. Z informacji podawanych w związku ze śledztwem można dowiedzieć się, że dyplom poświadczający ukończenie „studiów” MBA można było uzyskać za pieniądze, praktycznie nie uczestnicząc w żadnych zajęciach. Przypomnijmy: dyplom ten umożliwiał objęcie stanowiska w radzie nadzorczej bez zdawania trudnego egzaminu.

W Polsce programy studiów MBA nie są odrębnie certyfikowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dlatego odbywają się w ramach podlegających regulacji uczelnianych studiów podyplomowych. Zasadnicza różnica między programami MBA a studiami podyplomowymi to czas trwania i liczba godzin wykładowych. Studia podyplomowe trwają przeważnie dwa semestry, a liczba godzin waha się od 150 do 250, natomiast studia MBA trwają z reguły cztery semestry i oferują od 300 do nawet 700 godzin zajęć. Warto zaznaczyć, że wymóg jednej z czołowych organizacji akredytujących, Association of MBAs, wynosi minimum 500 godzin zajęć.

W styczniu br. czternastu dyrektorów najlepszych programów MBA skierowało list otwarty do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusza Wieczorka w kwestii jakości studiów MBA. To ważny głos w toczącej się od dłuższego czasu dyskusji na temat pseudoprogramów MBA umożliwiających obejmowanie stanowisk w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa bez zdawania trudnego egzaminu na członka rady nadzorczej.

Prof. Grzegorz Mazurek, rektor ALK, komentując sprawę Collegium Humanum podczas panelu towarzyszącego finałowi Rankingu MBA Perspektywy 2024,  powiedział — To nie jest nasz problem, czyli rektorów czy dyrektorów najlepszych programów MBA w Polsce oraz studentów i absolwentów tych programów. To, powiem górnolotnie, problem Polski, że został stworzony system umożliwiający zarządzanie instytucjami publicznymi ludziom, którzy chodzą na skróty.

mba.perspektywy.pl

Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych jest niezależnym organem działającym przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do jej zadań należy wydawanie opinii na temat osób, które chcą zasiadać w radach nadzorczych i zarządach spółek Skarbu Państwa. Członkowie rady oceniają, czy kandydat ma wiedzę, doświadczenie i umiejętności wymagane do pełnienia funkcji członka organu nadzorczego.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!