MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


fot. Dariusz Kulesza

Prof. dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, obecna rektorka Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, została 27 marca br. w wyniku głosowania Kolegium Elektorów rektorem uczelni na kadencję 2024-2028. Była jedyną kandydatką. Zdobyła wymaganą bezwzględną większość głosów w liczbie 64, co procentowo dawało 81 proc. głosów. W wyborach wzięło udział 79 elektorów spośród 80 uprawnionych, co stanowiło 98,75 proc. składu elektorskiego.

Prof. Aleksandrowicz (ur. W 1964 r.) jest absolwentką łódzkiej Akademii Muzycznej w specjalności rytmika (1989), specjalistą metody Emila Jaques-Dalcroze’a. W 2002 r. zdobyła stopień doktora habilitowanego, w 2023 r. uzyskała tytuł profesora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne. W Akademii pracowała na stanowiskach: prodziekana Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej (2005-2012), kierownika niestacjonarnych studiów choreografii i technik Tańca (2007-2012), kierownika Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej (2017-2019), przewodniczącej Komisji ds. stopni AM (2019-2020), prorektora ds. dydaktyki (2012-2019), prorektora ds. nauki i dydaktyki (2019-2020). W kadencji 2020-2024 pełni funkcję rektora Akademii Muzycznej. Od 1988 r. wykłada również na Wydziale Aktorskim w Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

Jest konsultantką Centrum Edukacji Artystycznej w zakresie rytmiki i członkinią Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Brała udział w pracach Rady ds. Szkolnictwa Wyższego przy Prezydencie Miasta Łodzi (2013-2015), była ekspertką Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2016-2020) i członkinią Komisji ds. sportu akademickiego, działającej przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (2020-2024).

Na twórczość artystyczną Elżbiety Aleksandrowicz składa się kilkadziesiąt autorskich prac choreograficznych, interpretacji ruchowych, założeń do improwizacji ruchowych, ruch sceniczny, a także autorskie i współautorskie scenariusze projektów artystycznych. Do ważnych dokonań z zakresu metody Emila Jaques-Dalcroze’a należy zaliczyć opracowane scenicznie zadania muzyczno-ruchowe, wielokrotnie ilustrowane autorską improwizacją fortepianową. Prace artystyczne prezentowane były podczas spektakli, koncertów, konferencji, seminariów i kursów dedykowanych muzykom, aktorom, tancerzom, terapeutom, pedagogom, psychologom oraz szerokiej publiczności.

Rektorka-elekt prowadzi kursy i warsztaty koncentrujące się wokół zagadnień dotyczących rytmiki oraz tańca z zakresu improwizacji ruchowej, improwizacji fortepianowej, zasad ruchu scenicznego oraz kompozycji przestrzenno-ruchowych, a także rytmikoterapii.
Wielokrotnie uczestniczyła w kongresach, seminariach i konferencjach. Wśród ważnych dla środowiska spotkań na arenie międzynarodowej i krajowej warto wymienić: Międzynarodowy Kongres Rytmiki w Genewie (Institut Jaques-Dalcroze 1997, 2007), Europejski Kongres Rytmiki w Wiedniu (Universitat für Musik und darstellende Kunst 2009), Międzynarodowe Warsztaty Rytmiki w Hellerau (Hochschule für Music „Carl Maria von Weber” 2004, 2005, 2009, 2011), Europejski Kongres Rytmiki w Trossingen (Staatliche Hochschule für Musik 2006), Międzynarodową Konferencję Studiów nad Metodą Dalcroze’a w Quebecu (Université Laval Québec City 2017), Konferencję Naukowo-Artystyczną Cunnigham/Cage: Idea tworzenia w czasie realnym w Warszawie (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 2019), III Ogólnopolską Konferencję Artystyczno-Naukową: Pedagogiczne, artystyczne i terapeutyczne aspekty metody Rytmiki – od przeszłości do teraźniejszości w Gdańsku (Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki 2021), III Kongres Tańca w Katowicach (Narodowy Instytut Muzyki i Tańca 2023).

amuz.lodz.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!